English | فارسي
  ارتباط با همكاران | ارتباط با ما | درباره ايران | درباره ما[اطلاعات علوم زمين] [نقشه ها] [اطلاعات معادن] [فعاليت هاي ديگر]  
 
  اخبار | رويدادها | آلبوم تصاوير | برگرفتن | پيوندها | كودكان   جستجو    ناحيه    مقياس    موضوع   :دسترسي به اطلاعات با   صفحه نخست | تازه ها   
 
دسترسي به فرهنگ واژه هاي تخصصي اين بخش با:

اطلاعات زمين لرزه
 
 
 
 توضيح اطلاعات موجود در فهرست زمين لرزه  مقياس هاي سنجش قدرت زلزله
 
 
 
    بانك هاي اطلاعاتي
      شامل: [زمين لرزه] [شتابنگار] [لرزه نگار]
  
    نقشه
      شامل: [نقشه زمين لرزه هاي ايران]
  
    گزارش هاي موضوعي
      شامل: [گزارش هاي زمين لرزه ها] [گزارش هاي موضوعي]
  
    گزارش آماري
      شامل: [ساعت] [استان] [بزرگا]
  
    اطلاعات عمومي
      شامل: [اخبار] [فرهنگ واژه ها]
  
    كودكان
      شامل: [سايت كودكان بخش زمين لرزه]
  
 
بانك هاي اطلاعاتي
 
  شامل اطلاعات مربوط به زمين لرزه , شبكه شتابنگار و لرزه نگار مي باشد:
زمين لرزه : حدود 7000 زمين لرزه شناخته شده و ثبت شده دستگاهي و تاريخي را شامل مي شود .زمين لرزه تاريخي به زمين لرزه اي اتلاق مي گردد که در طي تاريخ تاقبل از سال 1900 ميلادي (1279 شمسي ) رويداده باشد و زمين لرزه دستگاهي , زمين لرزه هايي مي باشند که توسط دستگاههاي لرزه نگار ثبت شده اند .هر يک از زمين لرزه هاي ثبت شده داراي اطلاعاتي از جمله تاريخ , زمان ,بزرگا, مختصات ,استان , محل قرار گيري رومرکز بر روي برگه هاي 1:250000,1:100000شهرستان , بخش , دهستان , استان و چهارگوش نقشه منبع ثبت کننده رويداد , عمق کانوني باز يابي شده و مرجع آن مي باشد. چنانچه زمين لرزه اي مسبب خسارات مالي و جاني گزارش شدهاي باشد ميزان خسارات نيز عنوان گرديده است. موسسات و مراکز اطلاع رساني معتبري در جهان جهت زمين لرزه اي مهم سازوکارژرفي نيز ارائه مي دهند , چنانچه مرکز يا مراکزي سازو کارژرفي را ترسيم نموده باشد به همراه نام مرجع تصوير آن ارائه مي گردد. جهت زمين لرزه هايي با بزرگاي بالا و يا مخرب رکوردهاي لرزه اي نيز همراه با نام ايستگاه و موسسه ثبت کننده آن ارائه مي گردند.
شتابنگار : شامل اطلاعات مربوط به ايستگاه هاي شبکه شتابنگاري فعال در کشور مي باشد . شبکه شتابنگاري کشوري از سال 1352 آغاز به کار نموده است و تا کنون 1041 ايستگاه را اندازي شده است .سيستم هاي ثبت کننده از نوع آنالوگ و ديجيتال مي باشند. اطلاعات موجود جهت هر ايستگاه شامل نام ايستگاه , کد ايستگاه , مختصات رومرکز ,استان و توضيحات جانبي لازم ميباشد. دستگاههاي شتابنگار داراي فركانس طبيعي بسيار بالاتري نسبت به فركانس حركات زمين هستند و مي توانند شتاب حاصل از حركات قوي زمين را ثبت كنند. كاربرد شتابنگاشتها در زلزله شناسي مهندسي براي تحليل طبيعت جنبش قوي زمين از جمله فاصله , عمق، شتاب و سازو كار گسل مسبب استفاده مي شود
لرزه نگار : شامل اطلاعات مربوط به ايستگاه هاي شبکه لرزه نگاري فعال در کشور مي باشد . شبکه لرزه نگاري کشوري از سال 1336 با افتتاح موسسه ژئو فيزيک آغاز به کار نموده است و تا کنون 67 ايستگاه راه اندازي شده است . اطلاعات موجود جهت هر ايستگاه شامل نام ايستگاه , کد ايستگاه , مختصات رومرکز ,استان , ارتفاع از سطح آب هاي آزاد و توضيحات جانبي لازم ميباشد. لرزه نگارها دستگاههاي بسيار حساسي هستند كه قادرند حركات فوق العاده ضعيف زمين ناشي از زمينلرزه ها را با حساسيت زياد ثبت كنند.نسل جديد دستگاه هاي لرزه نگار از سال1964 آغاز به کار نمودند که داراي دقت بالاتري نسبت به نمونه هاي قديمي (1900-1964) مي باشند.

 شامل: 
           [زمين لرزه] [شتابنگار] [لرزه نگار]

 
 
نقشه
 
  محدوده مرزي کشور به همراه پهنه بندي جغرافيايي در متن نقشه نمايش داده مي شود و اطلاعات مرتبط با زمين لرزه نيز بر روي آن فعال است . با استفاده از لايه هاي موجود در اين نقشه مي توان به سرعت مکان رومرکز زمين لرزه هاي مختلف را نسبت به يکديگر بررسي نمود و نزديکترين را دستايابي به منطقه , ارتفاع , ممناطق شهري و روستايي نزديک و تاسيسات مهم ( سد ,....) را بررسي نمود . اطلاعات موجود عبارتند از :
زمين لرزه : زمين لرزه هاي تاريخي و دستگاهي بر روي نقشه با نمايش بر اساس بزرگا ديده مي شوند(زمين لرزه هايي که برزگاي آنها بيشتر از 7.1 مي باشد با رنگ قرمز, کمتر از 7 و بيشتر از 6.1مي باشد با رنگ نارنجي,کمتر از 6و بيشتر از 5.1 مي باشد با رنگ زرد پر رنگ ,. کمتر از 5 و بيشتر از 4.1 مي باشد با رنگ صورتي و کمتر از 4 با رنگ زرد)
گسل : گسل هاي شناخته شده , بر اسا س بنيادي يا کواترنر معرفي شده اند.گسل بنيادي , گسلي است که فعاليتي طي 10000سال نداشته باشد ولي گسيختگي عظيم آن برروي سطح ديده مي شود.گسل کواترنر نيز گسلي مي باشد که حداقل داراي يک فعاليت طي 10000 اخير بوده است .
لايه هاي اطلاعاتي : شالمل محدوده برگه هاي 1:250000, ,1:100000,1:50000 , لايه مرز شهر ,مرز استان ,آبراهه , منحني ميزان 500 متر, پراکندگي شهر , راه , سازوکارژرفي ,..... مي باشد . لايه هاي ذکر شده بر اسا درخواست کاربر بر روي نقشه قابل اضافه نمودن مي باشند .
ابزار جانبي : قابليت هاي بزرگنمايي , کوچک نمايي , جزئيات و ..... نيز از ديگر قابليت هاي موجود در صفحه مي باشد

 شامل: 
           [نقشه سايز موتكتونيك] [نقشه گسل ها]

 
 
گزارش هاي موضوعي
 
  متون تخصصي مرتبط با زمين لرزه , لرزه زمين ساخت , زلزله شناسي , مديريت بحران , نوآوري , .... تحت قالب هاي گزارش , مقاله , خلاصه پايان نامه ,..... همراه با نقشه و تصوير ( در صورت وجود ) ارائه مي شوند.
از جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود : آشنايي با مراکز زلزله شناسي , زلزله در نظر اقوام و اديان , روابط تضعيف شده زمين لرزه ايران , بررسي پديده تقويت دامنه امواج , اتاقک ضد زلزله , سازو کار ژرفي چيست ؟ , دستگاه ها و تجهيزات لرزه نگاري ,تانسورها ي گشتاوري زمين لرزه بم , گزارش زمين لرزه 14 بهمن 1363 فتح آباد قير , گزارش زمين لرزه 16 اسفند 1353 سرخون , گزارش زمين لرزه 25 شهريور 1357 طبس , گزارش زمين لرزه 31 خرداد 1369 منجيل , گزارش زمين لرزه گلباف و سيرچ کرمان , گزارش زمين لرزه هرايرزو دره گرگ , گزارش زمين لرزه 8 خرداد 1383 فيروزآباد کجور , ....

  شامل: 
           [فهرست گزارش ها]

 
 
گزارش آماري
 
  فهرست آماري از اطلاعات ثبت شده جهت 70000زمين لرزه , بصورت جداول آماري مختلف ارائه مي شوند که شامل : ساعت , بزرگا , استان مي باشند . بعلت ديناميک بودن ماهيت فهرست زمين لرزه ها , پس از وارد تمودن اطلاعات جديد تغييرات متناسب نيز در آمار بوجود مي ايند .
ساعت : تعداد زمين لرزه اي رويداده در ساعت هاي مختلف .-3, 3-6 , 6-9 , 9-12 , 12-15 , 15-18 , 18-21 , 21- 24 بررسي شده و درصد و تعداد آنها مشخص مي شود.
بزرگا : بر اساس مقياس هاي ارائه شده ( دروني , سطحي , ...) و در بزرگا هاي مختلف بين کوچکتر از 4 , 4-5 , 5-6 , 6-7 و بزرگتر از 7 بررسي شده و درصد و تعداد آنها مشخص مي شود.
امواج دروني به امواجي گويند که از درون زمين عبور مي نمايند، بدين ترتيب که از سرچشمه به تمام جهات انتشار مي يابند. امواج سطحي دومين موجي هستند که توسط گيرندهاي زلزله ثبت مي شوند، جهت حرکت اين موجها عمود بر راستاي انتشار مي باشد و از محيط ها ي جامد عبور مي کنند .
استان : تعداد زمين لرزه هاي رويداده در هر يک از استان هاي کشور بررسي شده و درصد و تعداد آنها مشخص مي شود.

  شامل: 
           [ساعت] [استان] [بزرگا]

 
 
اطلاعات عمومي
 
  اطلاعاتي در رابطه با اخبار , رويداد , آلبوم , تصاوير , پيوند ....مرتبط با زمين لرزه در اين قسمت ارائه مي شود :
آلبوم تصاوير : تصاوير مربوط به گسل ] زمين لرزه از ديدگاه هاي زمين شناسي , اجتماعي , مذهبي , امداد رساني ,.... در اين قسمت قابل دسترسي مي باشد.
پرسش و پاسخ : پرسش و پاسخ و فهرست سوالات سوالات مربوط به زمين لرزه , زلزله شناسي و لرزه زمين ساخت در اين بخش قابل دسترسي مي باشد .
اخبار : اخبار مربوط به زمين لرزه هاي ايران و زمين لرزه هاي مهم و مخرب جهان و ساير اخبار مربوطه از جمله جلسات , همايش ها و بيانيه ها ,....در اين بخش بصورت مجزا و تخصصي قابل دسترسي است .
فهرستگان : داده هاي كتابنگاري زمين لرزه كه شامل كتاب , مقاله , پايان نامه , گزارش و نقشه در گرايش هاي لرزه زمين ساخت , عمران , مديريت بحران و اجتماعي وزا منابع داخلي و خارجي مي باشند در اين قسمت قابل دسترسي است. اطلاعات موجود از تمامي کتابخانه هاي معتبر کشور گرآوري گرديده است و مشخص مي باشد عنوان مورد نظر در کدام کتابخانه معتبر موجود مي باشند .در ضمن آدرس و شماره تلفن کتابخانه ها نيز جهت دسترسي سريع تر ارائه گرديده است .
فرهنگ لغات : لغات مربوط به زمين لرزه و زلزله شناسي و مهندسي زلزله در اين بخش به تفضيل شرح داده شده اند و جهت بهره گيري مناسب تر از تصاوير مختلف , جدول و انيميشن نيز استفاده شده است .در ضمن آدرس هاي اينترنتي نيز در بخش توضيحات آورده شده است که کاربر را بسوس سايت معتبر مرتبط و يا متن تخصصي در سايت پايگاه ملي داده ها و يا ساير مراکز مرتبط مي نمايد.
پيوند : آدرس اينترنتي و نام مراكزي كه در ارتباط با زمين لرزه و زلزله شناسي , لرزه زمين ساخت , مديريت بحران فعاليت مي نمايند به همراه نام ( پرچم ) کشورمربوطه در دسترس مي باشد.
رويداد : اطلاعات مربوط به رويدادها جاري در کشور و جهان پيرامون موضوع زمين لرزه در اين بخش اطلاع رساني مي شوند . اطلاعاتي از جمله مکان , زمان , نحوه بر گزاري يا وقوع همراه با تصاوير مرتبط در اين بخش آورده شده اند .
مقالات : خلاصه و اصل مقالات ارائه شده در همايش ها و سمينار ها ي مرتبط بهمراه تصوير و نقشه در اين بخش ارائه مي شوند .

  شامل: 
           [اخبار] [فرهنگ واژه ها]

 
 
كودكان
 
  در اين بخش اطلاعات جامعي پيرامون زمين لرزه به زبان ساده جهت کودکان ارائه شده است و شامل تصاوير متحرک , پوستر , تصوير , رويداد همايش ها و نمايشگاه هاي مخصوص کودکان که پيرامون موضوع زلزله برگزار مي گردند , مي باشد.

  شامل: 
           [سايت كودكان بخش زمين لرزه]

 
 
مؤسسات و مراكز مرتبط
 

  شامل: 
           [مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران] [مركز تحقيقات ساختمان و مسكن] [پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله] [سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور]

 
 
مجموعه مطالب زمين لرزه هاي مهم
 

  شامل: 
           [بم]

 
 
 
 
 
نشريه ها كتابخانه
فرهنگ واژه ها مقاله ها
 
 
 
 
پرسش و پاسخ اعضاء
پيشنهاد شغل آموزش
 
 
 
 
• اطلس زمين شناسي راه ها 
• بانك اطلاعات آزمايشگاه ها 
• بانك اطلاعات جغرافيا 
• بانك اطلاعات زمين شناسي پزشكي 
• بانك اطلاعات زمين لغزش 
• بانك اطلاعات ژئوشيمي 
• بانك اطلاعات ژئوفيزيك هوايي 
• بانك اطلاعات سنجش از دور 
• بانك اطلاعات طلا 
• بانك اطلاعات فرآوري موادمعدني 
• بانك اطلاعات كاني‌ها 
• بانك اطلاعات مس 
• بانك اطلاعات معادن متروكه 
• بانك اطلاعات مواد معدني ايران 
• بانك اطلاعات نانو بيو زمين 
• بانك اطلاعات نفت و گاز 
• بانک اطلاعات زمين شناسی دريايی 
• بانک اطلاعات زمينلرزه 
• بانک اطلاعات ژئوتکنيک 
• بانک اطلاعات فهرستگان 
• بانک اطلاعات محدوده اکتشافي 
• بانک اطلاعات محيط زيست معادن 
• بانک اطلاعات معادن ايران 
• بانک اطلاعات واحدهاي صنعتي 
 
 
 
نام عبور: 
رمز عبور: 
درخواست عضويت ]
 
   مخاطرات زمين:
مخاطرات زمين حوادثي طبيعي هستند كه نتايج تاسف باري براي موجودات زنده بوجود مي آورند و باعث ايجاد خسارتهاي جاني و مالي زيادي مي شوند. مخاطرات زمين همواره بخشي از تاريخ حيات انسان بوده اند و كشور ما نيز بدليل قرار گيري بر روي كمربند لرزه خيزي جهان، موقعيت اقليمي و جغرافيايي مخاطرات بسياري را شاهد بوده اند و از 40 نوع بلاياي طبيعي 31 مورد آن در ايران تجربه شده است.
 
 
   فعاليت هاي ديگر:• پايگاه علوم زمين تاجيکستان • پايگاه علوم زمين ونزوئلا • پایگاه اطلاعات علوم زمین اکو 
• پایگاه اطلاعات گروه D8 • پایگاه داده های علوم زمین آلبا • زمینشناسی ایران،کشورهای همجوار • سازمان زمین شناسی 
• گزارش هاي استاني 30 استان کشور • مخاطرات زمین شناسی جنوب خزر    
 
 
نقشه ها:• نقشه آخرين زمين لرزه هاي ثبت شده • نقشه پراكندگي كارخانه هاي فرآوري ايران 
• نقشه پراكندگي كانسار هاي ايران • نقشه پراكندگي انديس هاي ايران • نقشه پراكندگي معادن ايران 
• نقشه زمين شناسي دريايي • نقشه ميادين نفت و گاز ايران • نقشه پراكندگي آزمايشگاه هاي علوم زمين 
• نقشه كوه آبنگاري ايران • نقشه پراکندگي واحدهاي صنعتي  • نقشه ژئوتكنيك ايران 
• نقشه زمين لغزشهاي ايران • نقشه هاي استان ها • نقشه زمين شناسي ايران 
• نقشه خطواره هاي مغناطيسي ايران • نقشه زمين لرزه هاي ايران   
 
بهترين حالت نمايش:768*1024
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور
آدرس اينترنتي پايگاه:www.ngdir.ir
آدرس پست الكترونيكي:Info@ngdir.ir
 
      
      :جستجو با  
Designed by Payvand Software Group  رازداري | حق طبع و نشر | سلب مسئوليت