English | فارسي
  ارتباط با همكاران | ارتباط با ما | درباره ايران | درباره ما[اطلاعات علوم زمين] [نقشه ها] [اطلاعات معادن] [فعاليت هاي ديگر]  
 
  اخبار | رويدادها | آلبوم تصاوير | برگرفتن | پيوندها | كودكان   جستجو    ناحيه    مقياس    موضوع   :دسترسي به اطلاعات با   صفحه نخست | تازه ها   
 

[بانك اطلاعات ژئومتيكس]
[ژئوفيزيك هوايي]
[سنجش از دور]
بانك اطلاعات سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي
 
    كليات
      شامل: [سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)]  [سيستم هاي تصويري] [كاربردهاي GIS]  [نرم افزارهاي (GIS)]  [فتوگرامتري و كارتوگرافي]  [سيستم موقعيت ياب جهاني (GPS)]
  
    اطلس هاي رقومي
      شامل: [فهرست اطلس هاي رقومي]
  
    نقشه ها
      شامل: [جستجوي نقشه ها]
  
    آموزش
      شامل: [نرم افزارهاي GIS]  [روش هاي تجزيه، تحليل و مدل سازي در سيستم اطلاعات جغرافيايي] [دوره هاي آموزشي]
  
    گزارشهاي موضوعي
      شامل: [فهرست گزارش ها]
  
    آلبوم تصاوير
      شامل: [مجموعه تصاوير GIS]
  
    آرشيو مطالب
      شامل: [ليست مقالات] [مقالات برگزيده] [پايان نامه ها] [كتابها]
  
    اطلاعات عمومي
      شامل: [اخبار] [رويدادها] [فرهنگ واژه ها] [پرسش و پاسخ] [پيوندهاي مفيد]
  
 
كليات
 
   هر يك از عناوين درج شده در اين بخش پيوندي است كه كاربر را به توضيحاتي كامل از اين علم ارتباط مي دهد:
سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS): سيستم اطلاعات جغرافيايي(Geographic Information Systems) يا GIS يک سيستم کامپيوتري براي مديريت و تجزيه و تحليل اطلاعات مکاني بوده که قابليت جمع آوري، ذخيره، تجزيه وتحليل و نمايش اطلاعات جغرافيايي (مکاني) را دارد. داده ها دراين سيستم بر اساس موقعيتشان نشان داده مي شوند. (شرح)
سيستم هاي تصويري: سيستم تصوير نقشه، ترتيب سيستماتيك نصف النهارات و مدارات است كه سطح كروي و شبه كره را بر يك سطح مستوي نشان مي دهد. به عبارتي سيستم تصويري نقشه مبادرت به تصوير كردن سطح زمين يا قسمتي از آن مي كند. (شرح)
کاربردهاي GIS: امروزه با توجه به پيشرفت علوم و سيستم هاي كامپيوتري فناوري GISدر زمينه هاي زمين شناسي، مطالعات زيست محيطي، منابع آب و آبخيزداري، كشاورزي، جنگلداري، تعليم و تربيت، كاربردهاي شهري، تجارت، صنعت، سازمانهاو... كاربر فراواني پيدا نموده است. (شرح)
نرم افزارهاي GIS: برخي ازنرم افزارهاي موجوددريک سيستم اطلاعات جغرافيايي عبارتنداز:
ArcView, Arc/Info, EthernetLAN , CAT-5, Arc Tool box, Autocad map, Geomatica, ELWIS, ERmapper, Geomedia, ArcIMC, ArcCatalog, ArcSDE, Map Objects, ArcMap,… (شرح)
فتوگرامتري وکارتوگرافي: عکسبرداري هوايي:
عکسبرداري هوايي داراي دو کاربرد است:
1- کارتوگرافها و نقشه کشها، اندازه گيريهاي جزئيات را براي تهيه نقشه روي عکس هوايي انجام ميدهند.
2- مفسر عکسهاي هوايي از آنها براي تعيين شرايط محيطي و کاربري زمين استفاده ميکنند.
اگرچه هم نقشه و هم عکسهاي هوايي ديدي مثل چشم پرنده، از زمين را نمايش ميدهند، ولي با اين وجود عکسهاي هوايي نقشه نيستند. نقشه ها نمايش افقي سطح زمين بوده و از نظر جهات و هندسه (حداقل در محدوده هايي که يک جسم سه بعدي بصورت دوبعدي ديده ميشود) دقيق ميباشند. به عبارت ديگر عکسهاي هوايي نشانگر ميزان بالايي از انحراف شعاعي ميباشند. اين انحراف، انحراف توپوگرافي بوده و تا زماني که تصحيحات انجام نگيرد، اندازه گيريها با عکسها دقيق نخواهند بود. با اين وجود عکسها ابزاري قوي براي مطالعه پيرامون زمين هستند. (شرح)
سيستم موقعيت ياب جهاني (GPS): بخش چشم گيري از عمليات صحرايي جهت توليد عكس نقشه (Photomap) و تصاوير ماهواره اي همراه با يادداشت هاي حاشيه اي (اطلاعات فيلد) در تحقيقات زيست محيطي، نقشه برداري زمين و نقشه برداري خسارات ناشي از حوادث و ... با بهره گيري از تركيب GIS و GPS انجام مي پذيرد. ناوبري دريايي و اتومبيل با استفاده از GPS همراه با نقشه هاي چارت هاي الكترونيكي، يك نمونه عالي از تلفيق دو سيستم GIS و GPS را عرضه مي دارد. (شرح)

 شامل: 
           [سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)]  [سيستم هاي تصويري] [كاربردهاي GIS]  [نرم افزارهاي (GIS)]  [فتوگرامتري و كارتوگرافي]  [سيستم موقعيت ياب جهاني (GPS)]

 
 
نقشه ها
 
   در اين بخش كاربر مي تواند جستجوي سريع در زمينه كليه نقشه هاي موجود در يك سيستم اطلاعات جغرافيايي بر اساس مقياس، مختصات جغرافيايي و UTM، نام برگه و شماره برگه انجام دهد.

 شامل: 
           [جستجوي نقشه ها]

 
 
گزارشهاي موضوعي
 
   در اين بخش عناوين گزارشهاي موردي در زمينه GIS قرار داده شده است. هريك از اسامي موجود كاربر را به گزارشي كاملا كاربردي و تخصصي ارتباط مي دهد كه در مورد اين علم و كاربردهاي آن گردآوري شده است.

  شامل: 
           [فهرست گزارش ها]

 
 
آرشيو مطالب
 
   در قسمت آرشيو مطالب كاربر مي تواند بر اساس نوع انتخاب به مقالات، ليست پايان نامه ها و معرفي كتابهايي در زمينه GIS دسترسي پيداكند.
كتابها: سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي براي دانش پژوهان علوم زمين (مدل سازي به کمک GIS)
پايان نامه ها: ارائه سيستم هشدار دهنده و حامي امداد رساني جهت مديريت سوانح ريلي با استفاده از تلفيق GIS و GPS
مقالات: بررسي ارتباط شواهد لرزه اي با عناصر سطحي زمين در تفسير فعاليت گسلهاي شوشتر و لهبري با استفاده از سنجش از دور و GIS

  شامل: 
           [ليست مقالات] [مقالات برگزيده] [پايان نامه ها] [كتابها]

 
 
اطلس هاي رقومي
 
   امروزه در دنيا با پيشرفت علوم سنجش از دور و GIS، ايجاد اطلسهاي دوبعدي و سه بعدي الکترونيکي گسترش روز افزوني پيدا کرده است. تصاوير ماهواري با قدرت تفکيک بالا و مناسب و نيز تلفيق داده هاي سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي با آنها محققين را قادر ساخته است که با بکارگيري اين علوم در تهيه اطلسها روشهايي نو و مدرن در ايجاد بانکها اطلاعاتي دردسترس ايجاد کنند. از مزاياي مهم و قابل توجه آن امکان به روز نمودن سريع و فوق العاده آن مي باشد همچنين به راحتي و با هزينه بسيار کم در اختيار کاربران قرار مي گيرد.
اطلس هاي 2 بعدي: اطلس طبيعت و محيط زيست، اطلس اجتماعي، اطلس اقتصادي، اطلس سياسي
اطلس هاي 3 بعدي: اطلس هواکره، اطلس زمين کره، اطلس آب کره، اطلس زيست کره

  شامل: 
           [فهرست اطلس هاي رقومي]

 
 
آموزش
 
   اين قسمت به منظور آشنايي هر چه بيشتر كاربران با نرم افزارهاي GIS و روش هاي تجزيه،تحليل و مدلسازي در سيستم اطلاعات جغرافيايي طراحي گرديده است.

  شامل: 
           [نرم افزارهاي GIS]  [روش هاي تجزيه، تحليل و مدل سازي در سيستم اطلاعات جغرافيايي] [دوره هاي آموزشي]

 
 
آلبوم تصاوير
 
   در اين بخش كاربر مي تواند تصاويري را با موضوع GIS بدست آورد.

  شامل: 
           [مجموعه تصاوير GIS]

 
 
اطلاعات عمومي
 
   در اين بخش كاربر مي تواند با كليك بر روي هر يك از عناوين (پرسش و دريافت پاسخ در زمينه هاي اختصاصي اين علم، اخبار، اصطلاحات GIS و ...) از اطلاعات موجود در آن استفاده نمايد.
اخبار: اين اخبار شامل تازه ترين يافته ها و دستاوردهاي علمي مرتبط با بخش GIS در ايران و جهان مي باشد كه از منابع معتبر خبري همچون نشريات و سايتهاي علمي - خبري معتبر تهيه و بصورت ساعتي به روز رساني ميشود.
رويدادها: در اين مبحث عناوين، محل و زمان برگزاري كليه همايش ها، كنفرانس ها، كنگره ها و نمايشگاه هاي مرتبط با علم GIS به همراه شرح كاملي از نحوه شركت در آن، چگونگي ارسال مقاله، برپايي غرفه و غيره در اختيار كاربران قرار مي گيرد.
فرهنگ واژه ها: در اين قسمت واژگاني كه بطور تخصصي در علم GISكاربرد دارند با توضيحات كامل به همراه تصاوير مرتبط در اختيار كاربران قرار مي گيرد.
پرسش و پاسخ: در اين قسمت امكان تبادل اطلاعات در زمينه GIS براي كاربران فراهم گرديده است تا كاربران امكان بر طرف نموده اشكالات علمي خود را داشته باشند.
پيوندها: شامل آدرس اينترنتي و توضيحات متناسب از وب سايتهاي مرتبط با بخش GIS مي باشد كه امكان جستجو يا انتخاب عنوان فعاليت سايت مورد نظر را با كاربران مي دهد.

  شامل: 
           [اخبار] [رويدادها] [فرهنگ واژه ها] [پرسش و پاسخ] [پيوندهاي مفيد]

 
 
 
 
 
نشريه ها كتابخانه
فرهنگ واژه ها مقاله ها
 
 
 
 
پرسش و پاسخ اعضاء
پيشنهاد شغل آموزش
 
 
 
 
• اطلس زمين شناسي راه ها 
• بانك اطلاعات آزمايشگاه ها 
• بانك اطلاعات جغرافيا 
• بانك اطلاعات زمين شناسي پزشكي 
• بانك اطلاعات زمين لغزش 
• بانك اطلاعات ژئوشيمي 
• بانك اطلاعات ژئوفيزيك هوايي 
• بانك اطلاعات سنجش از دور 
• بانك اطلاعات طلا 
• بانك اطلاعات فرآوري موادمعدني 
• بانك اطلاعات كاني‌ها 
• بانك اطلاعات مس 
• بانك اطلاعات معادن متروكه 
• بانك اطلاعات مواد معدني ايران 
• بانك اطلاعات نانو بيو زمين 
• بانك اطلاعات نفت و گاز 
• بانک اطلاعات زمين شناسی دريايی 
• بانک اطلاعات زمينلرزه 
• بانک اطلاعات ژئوتکنيک 
• بانک اطلاعات فهرستگان 
• بانک اطلاعات محدوده اکتشافي 
• بانک اطلاعات محيط زيست معادن 
• بانک اطلاعات معادن ايران 
• بانک اطلاعات واحدهاي صنعتي 
 
 
 
نام عبور: 
رمز عبور: 
درخواست عضويت ]
 
سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

  براي اولين بار در اواسط دهه 1960 ابالات متحده امريكا فعاليت بر روي سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي را آغاز نمود.در دهه هاي 1980 و 1990 رشد صنعت با افزايش استفاده GIS از ايستگاههاي UNIX و كامپيوترهاي شخصي افزايش يافت و در اواخر قرن 20 كاربران شروع به جستجو، استفاده و ارسال داده هاي GIS از طريق اينترنت نمودند.
  GIS يك سيستم يكپارچه از سختافزار، نرم افزار و پرسنل آموزش ديده است كه داده هاي توپوگرافي، آمارگيري، تصوير و ديگر منابع را كه به صورت جغرافيايي مرجع داده شده اند را به يكديگر متصل مي كند.
  GIS يك ابزار نقشه هوشمند است كه به كاربران اجازه جستجوهاي تعريف شده را مي دهد و حجم هاي بزرگ داده هاي جغرافيايي زمين مرجع را آناليز و ويراش مي كند.تكنولوژي سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي براي تحقيقات علمي، مدبريت منابع، مديريت دارايي، توسعه برنامه و كارتوگرافي استفاده مي شود. به عنوان مثال يك سيستم GIS به برنامه ريزان شهري در شرايط بحراني اجازه مي دهد تا زمان پاسخ اورژانس را در بلاياي طبيعي محاسبه كنند و بدين ترتيب باعث كاهش در تخريب ها گردند. تكنيكهاي GIS مزاياي زيادي را به همراه مي آورند. يك بازار فعال GIS از هزينه پايين و توسعه پيوسته اجزاي سخت افزاري و نرم افزاري GIS بوجود مي آيد. اين توسعه سبب استفاده گسترده تر GIS از طريق علوم، دولت، تجارت و صنعت مي گردد. اين كاربردها شامل: آب و هوا، آژانسهاي املاك، بهداشت عمومي، نقشه جرم، دفاع ملي، توسعه شهري، منابع ملي و حمل و نقل مي گردد. GIS به طور اساسي براي پاسخ دادن به سؤالات و در تصميم گيري ها استفاده مي گردد. براي استفاده مناسب از GIS بسيار مهم است كه بدانيم چه ميخواهيم (بپرسيم و يك نظم را در فرايند و بدست آوردن جواب دنبال كنيم).
  فرآيند GIS امروز از يك فرايند ساده مكان يابي به يكي از روشهاي پيشرفته در كشورهاي توسعه يافته تبديل شده است به عنوان مثال در معدن يابي Online مي توان از آن استفاده كرد. توسغه اوليه GIS توسط شركتهايي مثل ERSI، Intergraph، MapInfo و CARIS انجام گرفت. امروزه GIS براي تحقيق و بررسي هاي علمي، مديريت منابع و ذخاير و برنامه ريزي توسعه به كار گرفته مي شود.
 
 
   فعاليت هاي ديگر:• پايگاه علوم زمين تاجيکستان • پايگاه علوم زمين ونزوئلا • پایگاه اطلاعات علوم زمین اکو 
• پایگاه اطلاعات گروه D8 • پایگاه داده های علوم زمین آلبا • زمینشناسی ایران،کشورهای همجوار • سازمان زمین شناسی 
• گزارش هاي استاني 30 استان کشور • مخاطرات زمین شناسی جنوب خزر    
 
 
نقشه ها:• نقشه زمين لرزه هاي ايران • نقشه پراكندگي كارخانه هاي فرآوري ايران 
• نقشه پراكندگي كانسار هاي ايران • نقشه پراكندگي انديس هاي ايران • نقشه پراكندگي معادن ايران 
• نقشه زمين شناسي دريايي • نقشه ميادين نفت و گاز ايران • نقشه پراكندگي آزمايشگاه هاي علوم زمين 
• نقشه كوه آبنگاري ايران • نقشه پراکندگي واحدهاي صنعتي  • نقشه ژئوتكنيك ايران 
• نقشه زمين لغزشهاي ايران • نقشه هاي استان ها • نقشه زمين شناسي ايران 
• نقشه خطواره هاي مغناطيسي ايران    
 
بهترين حالت نمايش:768*1024
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور
آدرس اينترنتي پايگاه:www.ngdir.ir
آدرس پست الكترونيكي:Info@ngdir.ir
 
      
      :جستجو با  
Designed by Payvand Software Group  رازداري | حق طبع و نشر | سلب مسئوليت