English | فارسي
  ارتباط با همكاران | ارتباط با ما | درباره ايران | درباره ما[اطلاعات علوم زمين] [نقشه ها] [اطلاعات معادن] [فعاليت هاي ديگر]  
 
  اخبار | رويدادها | آلبوم تصاوير | برگرفتن | پيوندها | كودكان   جستجو    ناحيه    مقياس    موضوع   :دسترسي به اطلاعات با   صفحه نخست | تازه ها   
 
[فهرست مطالب]
  مؤلف: دكتر علي آقانباتي
  
زمين‎شناسي ايران
توان اقتصادي زاگرس فعاليت ماگمايي زاگرس چين‌خورده
       پيشگفتار
       جايگاه زمين‎شناسي ايران
      ..................
 [صفحه 21 از 325]  قبلي 19 20 2122 23 24 25 26 27 بعدي 
  صفحه 21
 
آخرينبعديقبلياولين
 
   « سلستيت » در رسوب ميوسن مانند كانسار ليكك در شمال باختر بهبهان كه در روي سنگ‎آهك‎هاي آسماري است. گاهي نيز در انباشته‎هاي تبخيري سازند گچساران لايه‎هايي از سولفات استرانسيوم گزارش شده است.
   « آزبست » در گنبدهاي نمكي حاجي‎آباد كه از نوع آمفيبول قليايي (منگنز و ريه‎بكيت) غير اقتصادي است.
   « خاك‎نسوز » در رديف‎هاي پرمو – ترياس دوپُلان.
   جدا از موارد گفته شده در گنبدهاي نمكي مجموعة هرمز انباشته‎هايي از « خاك سُرخ »، « سنگ نمك »، اورانيوم، پتاس سنگي وجود دارد. در گنبد نمكي پُهل ذخيرة پتاس سنگي برآورد شده حدود 4 ميليون تن است كه عيار آن گاهي تا حدود 90% كلرور پتاسيم مي‎رسد.
  
    فعاليت ماگمايي زاگرس چين‌خورده
   به جز سنگ‌هاي ماگمايي موجود در گنبدهاي نمكي هيچ‎گونه تكاپوي آتشفشاني در پهنة زاگرس ديده نمي‎شود. در پايان پركامبرين، به لحاظ كاري شدن گسل‌هاي ژرف، دياپيرهاي داغ بالاي گوشته، موجب تشكيل ماگماي بازالتي شده و پس از آن به علت گداز بخشي پوستة قاره‌اي، ماگماي اسيدي به وجود آمده است كه هر دو ماگما به هنگام شكل‌گيري رسوب‌هاي تبخيري، آواري، كربناتي سري هرمز به درون حوضة رسوبي نفوذ كرده و به صورت گدازه‌هاي بازالتي و گاه بالشي و يا ريوليت و توف اسيدي، سرد شده‌اند. سبزه‌ئي (1356) بر اين باور است كه ماگماي بازيك برآمده از گوشتة بالايي، موجب گداز بخشي از پوسته شده و ماگماي اسيدي را به پديد آورده است. از آنجا كه رويدادهاي پس از تشكيل، به ويژه دگرگوني ايستا و گرمايي موجب تغييرهايي شده است، بنابراين شناسايي نوع ماگماي اوليه دشوار است.
   سنگ‌هاي بازيك يافت شده در گنبدهاي نمكي كم و بيش از خانوادة قليايي هستند، تنها يك نمونه در دستة نيمه قليايي جاي گرفته است. سنگ‌هاي اسيدي به صورت توده‌هاي نفوذي ژرف (گرانيت‌ها) يا سيل‌هاي نيمه ژرف، گنبدهاي ريوليتي و يا گدازه‌هاي سطحي هستند.
   ايران مياني
   به بخش گسترده‎اي از ايران كه ميان دو زميندرز تتيس كهن، (در شمال)، و تتيس جوان (در جنوب) قرار دارند مي‎توان « ايران مياني » نام داد. برخلاف زميندرز تتيس كهن، دربارة محل زميندرز تتيس جوان اتفاق نظر وجود ندارد. فرهودي (1978) و علوي (1994) محل زميندرز تتيس جوان را منطبق بر مرز جنوب باختري كمان ماگمايي اروميه – بزمان مي‎دانند. اشتوكلين (1968)، و گروهي بزرگ از زمين‎شناسان، راندگي اصلي زاگرس را به عنوان زميندرز تتيس جوان پذيرفته‎اند. با توجه به پرسش‎آميز بودن مسئلة فرورانش ورق زاگرس به زير ورق ايران (كشفي 1976، عميدي و امامي، 1984، سبزه‎ئي، 1364) ، در اين نوشتار هم راندگي اصلي زاگرس، مرز ميان دو ورق زاگرس (ايران جنوبي) و ورق ايران (ايران مياني) پذيرفته شده است.
   همساني كامل سنگ‎هاي پركامبرين – پالئوزوييك ايران مياني با ايران جنوبي (زاگرس – عربستان)، همساني رويدادهاي زمين‎ساختي، و همچنين وجود داده‎هاي ديرينه مغناطيسي، نشانگر آن است كه ايران مياني و جنوبي از زمان پركامبرين پسين تا ترياس مياني سكويي يگانه بوده‎اند (لاپارانت، 1972 و اشتوكلين، 1977)، ولي، از اواخر پالئوزوييك، در پي تكوين حركات زمين‎ساختي سيمرين پيشين، اين دو صفحه از يكديگر جدا شده و در حالي كه در زاگرس رسوب‎گذاري به آرامي و به تقريب پيوسته ادامه داشته، ايران مياني منطقه‎اي پرتكاپو را در شمال راندگي اصلي زاگرس تشكيل مي‎داده است. ايران مياني پس از جدايش، با سرعتي بيش از صفحة زاگرس به سوي شمال خاوري حركت كرده و پس از برخورد با ابرقارة اوراسيا و بستن اقيانوس تتيس كهن، بخشي از صفحة اوراسيا شده است. در اواخر پالئوزوييك و در طي مزوزوييك، ايران مياني زير رژيم‎هاي كششي بوده ولي، از كرتاسة پسين به دنبال سرانجام گرفتن و بسته شدن تتيس جوان، ايران مياني ميان دو كمربند زاگرس و كپه‎داغ به تله افتاده و از آن زمان به بعد، زير رژيم فشارشي، با راستاي تنش N20E قرار گرفته است (بربريان، 1983).
   ايران مياني سرزميني يكپارچه و همگن نيست، بلكه در نتيجة عملكرد گسل‎ها به صورت قطعاتي جدا با ويژگي‎هاي زمين‎شناختي متفاوت است (شكل 2-1). در هر حال، دو ويژگي عمده در اين پهنه حاكم است يكي چين‎خوردگي، دگرگوني و پلوتونيسم شديد مزوزوييك، و دوم، تكاپوي شديد آتشفشاني سنوزوييك. همين‎ دو ويژگي است كه صفحة ايران مياني را از صفحة زاگرس متمايز مي‎سازد.
   گفتني است كه به ظاهر، بخش‎هايي از ايران مياني، مانند خردقارة ايران مركزي، بلوك لوت و بلوك بوكان در اثر تحولات زمين‎ساختي، پايدار شده‎اند.
  
 
 
نشريه ها كتابخانه
فرهنگ واژه ها مقاله ها
 
 
 
 
پرسش و پاسخ اعضاء
پيشنهاد شغل آموزش
 
 
 
 
• اطلس زمين شناسي راه ها 
• بانك اطلاعات آزمايشگاه ها 
• بانك اطلاعات جغرافيا 
• بانك اطلاعات زمين شناسي پزشكي 
• بانك اطلاعات زمين لغزش 
• بانك اطلاعات ژئوشيمي 
• بانك اطلاعات ژئوفيزيك هوايي 
• بانك اطلاعات سنجش از دور 
• بانك اطلاعات طلا 
• بانك اطلاعات فرآوري موادمعدني 
• بانك اطلاعات كاني‌ها 
• بانك اطلاعات مس 
• بانك اطلاعات معادن متروكه 
• بانك اطلاعات مواد معدني ايران 
• بانك اطلاعات نانو بيو زمين 
• بانك اطلاعات نفت و گاز 
• بانک اطلاعات زمين شناسی دريايی 
• بانک اطلاعات زمينلرزه 
• بانک اطلاعات ژئوتکنيک 
• بانک اطلاعات فهرستگان 
• بانک اطلاعات محدوده اکتشافي 
• بانک اطلاعات محيط زيست معادن 
• بانک اطلاعات معادن ايران 
• بانک اطلاعات واحدهاي صنعتي 
 
 
 
نام عبور: 
رمز عبور: 
درخواست عضويت ]
 
 
 
   فعاليت هاي ديگر:• پايگاه علوم زمين تاجيکستان • پايگاه علوم زمين ونزوئلا • پایگاه اطلاعات علوم زمین اکو 
• پایگاه اطلاعات گروه D8 • پایگاه داده های علوم زمین آلبا • زمینشناسی ایران،کشورهای همجوار • سازمان زمین شناسی 
• گزارش هاي استاني 30 استان کشور • مخاطرات زمین شناسی جنوب خزر    
 
 
نقشه ها:• نقشه زمين لرزه هاي ايران • نقشه پراكندگي كارخانه هاي فرآوري ايران 
• نقشه پراكندگي كانسار هاي ايران • نقشه پراكندگي انديس هاي ايران • نقشه پراكندگي معادن ايران 
• نقشه زمين شناسي دريايي • نقشه ميادين نفت و گاز ايران • نقشه پراكندگي آزمايشگاه هاي علوم زمين 
• نقشه كوه آبنگاري ايران • نقشه پراکندگي واحدهاي صنعتي  • نقشه ژئوتكنيك ايران 
• نقشه زمين لغزشهاي ايران • نقشه هاي استان ها • نقشه زمين شناسي ايران 
• نقشه خطواره هاي مغناطيسي ايران    
 
بهترين حالت نمايش:768*1024
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور
آدرس اينترنتي پايگاه:www.ngdir.ir
آدرس پست الكترونيكي:Info@ngdir.ir
 
      
      :جستجو با  
Designed by Payvand Software Group  رازداري | حق طبع و نشر | سلب مسئوليت