English | فارسي
  ارتباط با همكاران | ارتباط با ما | درباره ايران | درباره ما[اطلاعات علوم زمين] [نقشه ها] [اطلاعات معادن] [فعاليت هاي ديگر]  
 
  اخبار | رويدادها | آلبوم تصاوير | برگرفتن | پيوندها | كودكان   جستجو    ناحيه    مقياس    موضوع   :دسترسي به اطلاعات با   صفحه نخست | تازه ها   
 
[فهرست مطالب]
  پي جوئي وپتانسيل يابي مواد معدني شمال انديمشك و بخش سردشت دزفول
   تهيه شده توسط: عليرضا پاكدامن، مرتضي فروزاني بهبهان
پي جوئي موادمعدني شمال انديمشک
پي جوئي و پتانسيل يابي مواد معدني شمال انديمشك و بخش سردشت دزفول
       - مقدمه
      - آب و هواي منطقه مورد مطالعه
      ..................
 [صفحه 41 از 60]  قبلي 37 38 39 40 4142 43 44 45 بعدي 
  صفحه 41
 
آخرينبعديقبلياولين
 
    ((سنگ ))گچ
  
   اصولاً گچ در تشکيلات تبخيري به دو صورت :
   ا لف: ژيپس(cas o 4 – 2H 2 o)
   ب:انيريد cac o 4)
   الف: ژيپس:
   يک سولفات کلسيم با دو مولکول آب است که همين آب مولکولي عامل مورد استفاده پيدا کردن آن است . زيرا اگر ژيپس را حرارت دهيم حدود 180 سه چهارم آب ترکيبي خود را از دست داده و تبديل به H 2O So 4 caميشود که به آن گچ پخته يا کلسينه گفته ميشود که اگر اين ماده در مجاورت آب قرار گيرد آب مولکولي از دست داده راجذب کرده و تبديل به ژيپس يا، سنگ گچ مي شوديا بعبارت ديگرگيرش حاصل مي نمايد .بنابراين گچي که دربازارعرضه مي شود همان گچ پخته (so 4 ca1/2 H2O
   مي باشد. باحرارت دادن سنگ گچ (ژيپس ) درحرارتهاي مختلف مي توان اقسام مختلف سنگ گچ را تهيه کرد.
   ژيپس درنمونه دستي توده اي وهمکن ، بسته به وجود يا عدم وجود ناخالصي هاي اکسيد آهن ، مواد رسي و غيره به رنگهاي گلي، قرمز، قهوه اي، ودودي ديده مي شود در زير ميکروسکوب بافت دان، فيبري يا پورفير و پلاستيک دارد. سختي آن دو است و به آساني با ناخن خط برمي دارد در اثر شعله کبريت با از دست دادن آب کدر مي شود.
   ژيپس خالص داراي 9/20 درصد آب ترکيبي و 6/46 درصد و3 so و.5/32 درصد ca0 ميباشد. خلوصي يک سنگ گچ بر مبناي درصد کاني ژيپس در آن تعريف ميگردد. طبق استاندارد astm حداقل خلوصي لازم براي سنگ گچ در موارد صنعتي70 درصد ژيپس (so 4 ca- 2H 2o) است در صورتيکه اغلب سنگ گچهاي تجارتي داراي 75 تا 95 درصد خلوص مي باشند.
  
   ب: انيريد ( caso 4):
   انيدريد سنگ گچي است بدون آب مولکولي که نمي توان از آن بعنوان گچ در مصالح ساختماني استفاده نمود و در صنعت موارد استفاده کمي دارد و در تهيه اسيد سولفوريک و تامين سولفور کلسيم از آن استفاده ميشود.
  
   تفاوت انيريد و ژيپس روي زمين:
   کاني ژيپس به طور مشخص داراي ساختمان لايه لايه است و سختي آن1.5 ميباشد و آنرا مي توان به وسيله ي ناخن خراش داد و بعلاوه کليواژ آن در سطح 10 بخوبي قابل تشخيص است. در صورتي که سختي انيدريد بين 3 تا 5/3 مي باشد و بوسيله ناخن خط بر نمي دارد و کيلواژ با اينکه مشخص ترين و کامل ترين رخ است ولي به مشخصي کليواژ 10 ژيپس نيست .
  
   روش کار بر روي گچ ها :
   با توجه به گسترش سازندگچي گچساران در کل منطقه که باعث غني شدن استان از نظر منابع گچي شده است، فقط در بعضي نقاط که سينه کار مناسب جهت برداشت ايجاد شده بود و بدليل نزديکي به امکانات آب و برق از لايه هاي گچي برداشت شده بود ، تحت عنوان معدن گچ نمونه برداري گرديده و پس از ارسال نمونه به آزمايش و مقايسه آنها با استاندارد هاي جهاني موجود بعنوان معدن گچ معرفي شده اند و بطور تقريبي ذخيره گچي معدن مشخص شده است.
   روش نمونه برداري از گچها در بعضي نقاط به صورت نقطه اي بوده که با اختلاط چند نمونه از لايه هاي سطحي و مياني و عمقي آنها را در جهت ، آزمايش ارسال داشته ايم.
   در بعضي نقاط نمونه برداري بصورت ناوداني بوده است ، و در نهايت موقعيت معدن بصورت چهار گوش گزارش شده است.
 
 
نشريه ها كتابخانه
فرهنگ واژه ها مقاله ها
 
 
 
 
پرسش و پاسخ اعضاء
پيشنهاد شغل آموزش
 
 
 
 
• اطلس زمين شناسي راه ها 
• بانك اطلاعات آزمايشگاه ها 
• بانك اطلاعات جغرافيا 
• بانك اطلاعات زمين شناسي پزشكي 
• بانك اطلاعات زمين لغزش 
• بانك اطلاعات ژئوشيمي 
• بانك اطلاعات ژئوفيزيك هوايي 
• بانك اطلاعات سنجش از دور 
• بانك اطلاعات طلا 
• بانك اطلاعات فرآوري موادمعدني 
• بانك اطلاعات كاني‌ها 
• بانك اطلاعات مس 
• بانك اطلاعات معادن متروكه 
• بانك اطلاعات مواد معدني ايران 
• بانك اطلاعات نانو بيو زمين 
• بانك اطلاعات نفت و گاز 
• بانک اطلاعات زمين شناسی دريايی 
• بانک اطلاعات زمينلرزه 
• بانک اطلاعات ژئوتکنيک 
• بانک اطلاعات فهرستگان 
• بانک اطلاعات محدوده اکتشافي 
• بانک اطلاعات محيط زيست معادن 
• بانک اطلاعات معادن ايران 
• بانک اطلاعات واحدهاي صنعتي 
 
 
 
نام عبور: 
رمز عبور: 
درخواست عضويت ]
 
 
 
   فعاليت هاي ديگر:• پايگاه علوم زمين تاجيکستان • پايگاه علوم زمين ونزوئلا • پایگاه اطلاعات علوم زمین اکو 
• پایگاه اطلاعات گروه D8 • پایگاه داده های علوم زمین آلبا • زمینشناسی ایران،کشورهای همجوار • سازمان زمین شناسی 
• گزارش هاي استاني 30 استان کشور • مخاطرات زمین شناسی جنوب خزر    
 
 
نقشه ها:• نقشه زمين لرزه هاي ايران • نقشه پراكندگي كارخانه هاي فرآوري ايران 
• نقشه پراكندگي كانسار هاي ايران • نقشه پراكندگي انديس هاي ايران • نقشه پراكندگي معادن ايران 
• نقشه زمين شناسي دريايي • نقشه ميادين نفت و گاز ايران • نقشه پراكندگي آزمايشگاه هاي علوم زمين 
• نقشه كوه آبنگاري ايران • نقشه پراکندگي واحدهاي صنعتي  • نقشه ژئوتكنيك ايران 
• نقشه زمين لغزشهاي ايران • نقشه هاي استان ها • نقشه زمين شناسي ايران 
• نقشه خطواره هاي مغناطيسي ايران    
 
بهترين حالت نمايش:768*1024
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور
آدرس اينترنتي پايگاه:www.ngdir.ir
آدرس پست الكترونيكي:Info@ngdir.ir
 
      
      :جستجو با  
Designed by Payvand Software Group  رازداري | حق طبع و نشر | سلب مسئوليت