English | فارسي
  ارتباط با همكاران | ارتباط با ما | درباره ايران | درباره ما[اطلاعات علوم زمين] [نقشه ها] [اطلاعات معادن] [فعاليت هاي ديگر]  
 
  اخبار | رويدادها | آلبوم تصاوير | برگرفتن | پيوندها | كودكان   جستجو    ناحيه    مقياس    موضوع   :دسترسي به اطلاعات با   صفحه نخست | تازه ها   
 
[فهرست مطالب]
  
سند راهبرد توسعه صنعتي كشور
      1.پيشگفتار
      1-مباني نظري
      ..................
 [صفحه 1 از 17] 12 3 4 5 6 7 8 9 بعدي 
  صفحه 1
 
آخرينبعدي
 
   سند راهبرد توسعه صنعتي كشور 1404-1385
  
   پيشگفتار :
   نظر به اهميت تدوين راهبرد و مجموعه سياستهاي توسعه صنعتي كشور براي كليه صنعتگران و كارآفرينان صنعتي، مديران و مسئولان سياسي و اقتصادي كشور و در اجراي ماده «1» قانون تمركز امور صنعت و معدن مصوب سال 1379 مجلس شوراي اسلامي مبني بر تكليف تدوين سند راهبرد و سياستهاي توسعه صنعتي به وزارت صنايع و معادن ، قرارداد مطالعه سند مذكور با دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف تنظيم و نتايج آن در مرداد سال 1382 تحت عنوان مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور انتشار يافت. در پي آن نظرات انتقادي متعددي از سوي جامعه علمي، صنعتي ، سياسي و اقتصادي كشور بويژه از منظر مباني نظري، مدل هاي اقتصادي و مباحث توسعه فناوري و گزينش صنايع پيشرو مطرح گرديد كه وزارت صنايع و معادن با بهره گيري از مطالعات پايه استراتژي فوق و همچنين برخي از سياستهاي كلي قانون برنامه چهارم مصوب مقام معظم رهبري و همچنين استفاده از برخي از نظرات و پيشنهادات كليات سند راهبرد توسعه صنعتي كشور را تهيه و جهت اجرا به حوزه هاي ستادي ابلاغ نمود.
   ولي پس از آن و از آنجا كه سند راهبرد توسه صنعتي تهيه شده نمي توانست با توجه به تحولات ايجاد شده و اسناد فرادستي آن پاسخگوي تدوين برنامه هاي عملياتي بعنوان يك سند مرجع با توجه به ديدگاه هاي جديد دولت مبني بر ايجاد رشد و توسعه كشور متوازن مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي و همچنين تعامل سازنده و هوشمندانه با جامعه جهاني باشد، لذا بازنگري آن در دستور كار وزارت صنايع و معادن قرار گرفت و بر اين اساس با توجه به آرمان و اهداف منبعث از قوانين پايه نظير قانون اساسي- سند چشم انداز 20 ساله و سياستهاي كلي قانون برنامه مصوب مقام معظم رهبري و برنامه چهارم و پيش بيني هاي برنامه پنجم و هفتم توسعه، سند راهبرد توسعه صنعتي كشور تا افق سال 1404 مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت. در اين ميان سعي شده است سند مذكور بگونه اي تدوين گردد كه افق روشني را فراوري همه دست اندركاران بخش صنعت و معدن كشور در خصوص مجموعه اهداف، راهبرد و سياستهاي كشور در اين حوزه آشكار نمايد.
   نخست به مباني نظر سند تهيه شده به عنوان پايه هاي اصلي مجموعه سياستهاي تدوين شده پرداخته مي شود و سپس با نگرش به وضعيت موجود و سند چشم انداز، اهداف كمي بخش صنعت و معادن در بيست سال آينده مورد بررسي قرار خواهد گرفت در مراحل بعدي، سياستهاي كلان محيطي ، سياستهاي كلان توسعه صنعتي، سياستهاي خرد و سياستهاي كلان رشته صنايع منتخب ارائه خواهد گرديد.
  
   1-مباني نظري:
   1-1-نقش دولت در توسعه صنعتي كشور
   تجارب كشورهاي توسعه يافته و صنعتي جهان و بويژه كشورهاي جنوب شرقي آسيا بخوبي نشان داده است دولت نقش موثر و تعيين كننده اي را در جهت دهي و شتاب دهي توسعه اقتصادي و صنعتي كشور ايفا نموده است و ضمن فراهم سازي زمينه هاي رشد و توسعه عمومي براي همه فعاليت ها نظير سرمايه گذاري در آموزش، بهداشت، امنيت تامين خدمات زيربنايي آب و برق و راه و مخابرات، رويكردهاي زير را نيز مدنظر قرار داده است.
   -تغيير نقش دولت از بنگاهداري و مديريت مستقيم در صنايع به سياست گذاري هدايت و نظارت
   -ارائه سياستهاي تشويقي و حمايتي از توسعه صنايع راهبردي در كشور بعنوان صنايع پيش برنده و داراي اثر القايي بر ساير صنايع و بخشهاي اقتصادي كشور
   -برنامه ريزي كامل درجهت توسعه صنايع پايه نظير فولادسازي، پتروشيمي، ماشين سازي و تجهيزات ، همانند ديگر پيش نيازهاي توسعه اقتصادي
   -فراهم آوري امكانات ، رفع موانع و تسهيل راه سرمايه گذاري بخش غيردولتي و در صورت لزوم تقبل نقشهاي قابلگي و پرورشگري در زمينه هاي خاص
   -توجه به برقراري عدالت اجتماعي، توازن و تعادل اقتصادي در مناطق مختلف كشور بخصوص در مناطق توسعه نيافته از طريق حمايت هاي ويژه مالي و ارائه انواع ديگر مشوق ها
   -ارتباط مستمر با بخش خصوص از طريق نهادها و تشكلهاي صنفي، غيردولتي و مردمي
 
 
نشريه ها كتابخانه
فرهنگ واژه ها مقاله ها
 
 
 
 
پرسش و پاسخ اعضاء
پيشنهاد شغل آموزش
 
 
 
 
• اطلس زمين شناسي راه ها 
• بانك اطلاعات آزمايشگاه ها 
• بانك اطلاعات جغرافيا 
• بانك اطلاعات زمين شناسي پزشكي 
• بانك اطلاعات زمين لغزش 
• بانك اطلاعات ژئوشيمي 
• بانك اطلاعات ژئوفيزيك هوايي 
• بانك اطلاعات سنجش از دور 
• بانك اطلاعات طلا 
• بانك اطلاعات فرآوري موادمعدني 
• بانك اطلاعات كاني‌ها 
• بانك اطلاعات مس 
• بانك اطلاعات معادن متروكه 
• بانك اطلاعات مواد معدني ايران 
• بانك اطلاعات نانو بيو زمين 
• بانك اطلاعات نفت و گاز 
• بانک اطلاعات زمين شناسی دريايی 
• بانک اطلاعات زمينلرزه 
• بانک اطلاعات ژئوتکنيک 
• بانک اطلاعات فهرستگان 
• بانک اطلاعات محدوده اکتشافي 
• بانک اطلاعات محيط زيست معادن 
• بانک اطلاعات معادن ايران 
• بانک اطلاعات واحدهاي صنعتي 
 
 
 
نام عبور: 
رمز عبور: 
درخواست عضويت ]
 
 
 
   فعاليت هاي ديگر:• پايگاه علوم زمين تاجيکستان • پايگاه علوم زمين ونزوئلا • پایگاه اطلاعات علوم زمین اکو 
• پایگاه اطلاعات گروه D8 • پایگاه داده های علوم زمین آلبا • زمینشناسی ایران،کشورهای همجوار • سازمان زمین شناسی 
• گزارش هاي استاني 30 استان کشور • مخاطرات زمین شناسی جنوب خزر    
 
 
نقشه ها:• نقشه آخرين زمين لرزه هاي ثبت شده • نقشه پراكندگي كارخانه هاي فرآوري ايران 
• نقشه پراكندگي كانسار هاي ايران • نقشه پراكندگي انديس هاي ايران • نقشه پراكندگي معادن ايران 
• نقشه زمين شناسي دريايي • نقشه ميادين نفت و گاز ايران • نقشه پراكندگي آزمايشگاه هاي علوم زمين 
• نقشه كوه آبنگاري ايران • نقشه پراکندگي واحدهاي صنعتي  • نقشه ژئوتكنيك ايران 
• نقشه زمين لغزشهاي ايران • نقشه هاي استان ها • نقشه زمين شناسي ايران 
• نقشه خطواره هاي مغناطيسي ايران • نقشه زمين لرزه هاي ايران   
 
بهترين حالت نمايش:768*1024
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور
آدرس اينترنتي پايگاه:www.ngdir.ir
آدرس پست الكترونيكي:Info@ngdir.ir
 
      
      :جستجو با  
Designed by Payvand Software Group  رازداري | حق طبع و نشر | سلب مسئوليت