English | فارسي
  ارتباط با همكاران | ارتباط با ما | درباره ايران | درباره ما[اطلاعات علوم زمين] [نقشه ها] [اطلاعات معادن] [فعاليت هاي ديگر]  
 
  اخبار | رويدادها | آلبوم تصاوير | برگرفتن | پيوندها | كودكان   جستجو    ناحيه    مقياس    موضوع   :دسترسي به اطلاعات با   صفحه نخست | تازه ها   
 


 نويسندگان:
شهروز شناور، محمدمهدي خطيب، محمد محجل
 سال انتشار: 1386
[‌منبع]
بيست و ششمين گردهمايي علوم زمين
 
 
در موضوع: تكتونيك
بررسي و طبقه بندي چينهاي پهلودار (Flanking Folds) در منطقه گرونگ (غرب بيرجند)
   خلاصه مطالب:
      بررسی پدیده خمیدگی لایه ها یا فابریک های صفحه ای سنگ در خلال عملکرد گسلها یا سطوح لغزش مختلف تحت عنوان ساختارهای پهلودار (Flanking Structures or Flanking Folds) در مقیاس های گوناگون می تواند به عنوان ابزاری جانبی مفید٬ در تحلیل کینماتیکی پهنه های برشی به کار رود٬ این گونه ساختارها می توانند در سیستم های برشی ساده تا محض درون واحد های سنگی مختلف شکل گرفته و تکامل یابند و بر اساس شدت دگرشکلی٬ فرم های خاصی را پدید آورند. در نهایت کلیه ساختار های پهلودار ایجاد شده را در سه گروه اصلی یعنی 1- نوع a ، 2- نوع s و 3- نوع n یا Shear bandها می توان جای داد. تحلیل ساختاری منطقه گرونگ در km 60 غرب بیرجند نشان داد که این گونه ساختار ها در این ناحیه از تکامل قابل ملاحطه ای برخوردار می باشند، به طوری که تقریبا از هر سه نوع این ساختار در منطقه مشاهده می شود. نتیجه بررسی این ساختار ها نشان داد که بیشتر ساختار های مورد مطالعه در پهنه های برشی راستگرد٬ تحت سیستم برش ساده پدید آمده اند که با سیستم برشی حاکم بر کل ناحیه در محل برخورد پهنه لوت و سیستان تطابق دارد.
   پيش گفتار:
     مفهوم خمش گسلی یا (Fault drag)٬ که موجب خمش لایه ها در مجاورت گسلها می گردد برای اولین بار در سال 1888 توسط Margerid and Heim معرفی گردید. پس از آن پدیده خمیدگی گسلها در سال 1965 توسط Hamblin ٬ بر اساس نوع خمش به دو دسته خمیدگی های نرمال و معکوس تقسیم بندی شد. در نهایت کامل ترین توصیف و طبقه بندی این ساختارها در سال 2001 توسط Passchier and Graseman ارائه گردید. بر اساس کار های این دو محقق، این ساختارها تحت عنوان Flanking Structures معرفی شدند، و بر مبنای چندین عنصر تشکیل دهنده اصلی شان و ارتباط آنها با یگدیگر طبقه بندی گردیدند. اولین عنصر، صفحه لغزش یا Cross cutting element می باشد که به اختصار (CE) و عنصر بعدی Host Element می باشد که با (HE) نمایش داده می شود. (HE) یک ساختار صفحه ای است که می تواند جزئی از فابریک صفحه ای سنگ یا حتی سطح لایه بندی باشد. که در شکل 1 نمایش داده شده. بخش مرکزی یک ساختار پهلو دار (CE) یا همان صفحه برش،می تواند یک گسل یا درزه و یا حتی یک رگه پر شده با مقداری جابجایی باشد .(Passchier 2001)
   بررسی وضعیت (HE) در محل برخورد با (CE) یکی از مهمترین پارامترهایی است که می تواند هندسه ساختار پهلودار را تعریف نماید.
  
 
 
 
نشريه ها كتابخانه
فرهنگ واژه ها مقاله ها
 
 
 
 
پرسش و پاسخ اعضاء
پيشنهاد شغل آموزش
 
 
 
 
• اطلس زمين شناسي راه ها 
• بانك اطلاعات آزمايشگاه ها 
• بانك اطلاعات جغرافيا 
• بانك اطلاعات زمين شناسي پزشكي 
• بانك اطلاعات زمين لغزش 
• بانك اطلاعات ژئوشيمي 
• بانك اطلاعات ژئوفيزيك هوايي 
• بانك اطلاعات سنجش از دور 
• بانك اطلاعات طلا 
• بانك اطلاعات فرآوري موادمعدني 
• بانك اطلاعات كاني‌ها 
• بانك اطلاعات مس 
• بانك اطلاعات معادن متروكه 
• بانك اطلاعات مواد معدني ايران 
• بانك اطلاعات نانو بيو زمين 
• بانك اطلاعات نفت و گاز 
• بانک اطلاعات زمين شناسی دريايی 
• بانک اطلاعات زمينلرزه 
• بانک اطلاعات ژئوتکنيک 
• بانک اطلاعات فهرستگان 
• بانک اطلاعات محدوده اکتشافي 
• بانک اطلاعات محيط زيست معادن 
• بانک اطلاعات معادن ايران 
• بانک اطلاعات واحدهاي صنعتي 
 
 
 
نام عبور: 
رمز عبور: 
درخواست عضويت ]
 
 
 
   فعاليت هاي ديگر:• پايگاه علوم زمين تاجيکستان • پايگاه علوم زمين ونزوئلا • پایگاه اطلاعات علوم زمین اکو 
• پایگاه اطلاعات گروه D8 • پایگاه داده های علوم زمین آلبا • زمینشناسی ایران،کشورهای همجوار • سازمان زمین شناسی 
• گزارش هاي استاني 30 استان کشور • مخاطرات زمین شناسی جنوب خزر    
 
 
نقشه ها:• نقشه آخرين زمين لرزه هاي ثبت شده • نقشه پراكندگي كارخانه هاي فرآوري ايران 
• نقشه پراكندگي كانسار هاي ايران • نقشه پراكندگي انديس هاي ايران • نقشه پراكندگي معادن ايران 
• نقشه زمين شناسي دريايي • نقشه ميادين نفت و گاز ايران • نقشه پراكندگي آزمايشگاه هاي علوم زمين 
• نقشه كوه آبنگاري ايران • نقشه پراکندگي واحدهاي صنعتي  • نقشه ژئوتكنيك ايران 
• نقشه زمين لغزشهاي ايران • نقشه هاي استان ها • نقشه زمين شناسي ايران 
• نقشه خطواره هاي مغناطيسي ايران • نقشه زمين لرزه هاي ايران   
 
بهترين حالت نمايش:768*1024
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور
آدرس اينترنتي پايگاه:www.ngdir.ir
آدرس پست الكترونيكي:Info@ngdir.ir
 
      
      :جستجو با  
Designed by Payvand Software Group  رازداري | حق طبع و نشر | سلب مسئوليت