English | فارسي
  ارتباط با همكاران | ارتباط با ما | درباره ايران | درباره ما[اطلاعات علوم زمين] [نقشه ها] [اطلاعات معادن] [فعاليت هاي ديگر]  
 
  اخبار | رويدادها | آلبوم تصاوير | برگرفتن | پيوندها | كودكان   جستجو    ناحيه    مقياس    موضوع   :دسترسي به اطلاعات با   صفحه نخست | تازه ها   
 


 نويسندگان:
اسلام توکليان، علي يساقي، سيد هاشم طباطبائي، مهدي احمدي
 سال انتشار: 1386
[‌منبع]
بيست و ششمين گردهمايي علوم زمين
 
 
در موضوع: تكتونيك
اثر پهنه گسله سبزپوشان بر توسعه منطقه فشارشي چغال، ناحيه فارس
   خلاصه مطالب:
      در كمربند چين خورده رانده زاگرس گسلهای زير سطحی باعث ايجاد يك سري گسل هاي عرضي پلکانی در سطح شده اند. اين گسل های عرضی پلکانی در مناطق پایانی خود همپوشانی داشته که این همپوشانی باعث تشکیل مناطق فشارشی در پهنه های پلکانی راستگرد شده اند. یکی از این پهنه های گسلی گسل زير سطحی سبزپوشان با روند شمال غرب و سازوکار راستالغز راستبر می باشد. گسل سبزپوشان به دلیل هندسه پلکانی ساعتگرد خود باعث ايجاد مناطق فشارسی مابین قطعات گسلی آن شده که تاقديس چغال در ناحيه فارس در منطقه قير و كارزين نمونه اي از اين مناطق است. برداشت های دقيق صحرايي بهمراه تفسير تصاوير ماهواره اي منجر به شناسايي يك پهنه گسلي پلكاني راستگرد با سازوكار امتدادي در منطقه تاقديس چغال گرديد. در منطقه همپوشاني اين گسلهاي پلكاني ساختارهایی از جمله گسلهاي راندگي چينهاي جوان و ريز دوپلكس هاي گسلي برداشت گرديده است. که ارايش اين ساختارها مربوط به مناطق فشارشي مي باشد.
   پيش گفتار:
     کمر بند چين خورده – رانده زاگرس به طول 1800کيلومتر از شرق گسل اناتولي تا شمال تنگه هرمز گسترش دارد. عوامل مهم و تاثير گذار بر روي هندسه و سبک ساختاری این کمربند گسلههاي پيسنگي٬ توپوگرافي پيسنگ و سطوح جدايشي (نمک هرمز، تبخيريهاي گچساران و شيلهاي گرو) ميباشند.
   ناحيه فارس از شمال بندر عباس تا گسل کازرون در غرب و از گسل زاگرس مرتفع در شمال تا خط ساحلي فارس در جنوب ادامه دارد. در ناحيه فارس واحد نمک هرمز با ضخامت حدود 5/1 کيلومتر کنترل کننده هندسه و سبک چينخوردگي در پوشش رسوبی است در همين ناحيه محور برخي از چينها نیز دچار خمش شده است. انحراف در محور اين چينها را ناشي از عملکرد و حرکت گسلههاي پيسنگي ميدانند) (Furst, 1990; Hessami et all; Yassaghi, 2006، که بطور عرضی ساختارهای کمربند را قطع میکنند.
   پهنه گسله سبزپوشان با پهناي 11-5/12 کيلومتر و درازاي 200 کيلومتر از شمالغرب شيراز تا جنوبشرق قير با امتداد تقريبي º145 کشيده شده است و ساختارهاي کمربند را دگرريخته نموده است(شکل-1). در بخش مرکزی پهنه سبزپوشان در ناحیه قیروکارزین، اثر دگرریختی این پهنه موجب خميدگي اثر محوري چينها و توسعه گسلهاي عرضي پلکاني گردیده است(شکل2). اين گسلهای عرضی برشی همچنين باعث خمش راستبر محور تاقديسهايي چون سبزپوشان, چغال, نورا, الهار و آغارشده است(Yassaghi 2006).منطقه تاقديس چغال يکي از مناطق شدیدا دگرریخته پهنه گسلي سبزپوشان است( شکل2). اين دگرريختي به صورت گسلهاي عرضي با آزيموت 150 تا 160 از پارگيهايي با همپوشاني ساعتگرد تشکيل شده و در محل همپوشاني آنها گسلهای معکوس٬ چينهای جوان٬ شکستگیهای برشی ريدل و دوپلکسهاي فشاري مرتبط با مناطق ترافشارش تشکيل شده ا ند. این ساختارها در مقياس تصاوير ماهوارهاي و برمبناي برداشت ميداني در اين مقاله شناسايي و سازوکار آنها تحليل گشته و ارتباط اين ساختارها با پهنه گسلي سبزپوشان تفسیر گرديده است..
 
 
 
نشريه ها كتابخانه
فرهنگ واژه ها مقاله ها
 
 
 
 
پرسش و پاسخ اعضاء
پيشنهاد شغل آموزش
 
 
 
 
• اطلس زمين شناسي راه ها 
• بانك اطلاعات آزمايشگاه ها 
• بانك اطلاعات جغرافيا 
• بانك اطلاعات زمين شناسي پزشكي 
• بانك اطلاعات زمين لغزش 
• بانك اطلاعات ژئوشيمي 
• بانك اطلاعات ژئوفيزيك هوايي 
• بانك اطلاعات سنجش از دور 
• بانك اطلاعات طلا 
• بانك اطلاعات فرآوري موادمعدني 
• بانك اطلاعات كاني‌ها 
• بانك اطلاعات مس 
• بانك اطلاعات معادن متروكه 
• بانك اطلاعات مواد معدني ايران 
• بانك اطلاعات نانو بيو زمين 
• بانك اطلاعات نفت و گاز 
• بانک اطلاعات زمين شناسی دريايی 
• بانک اطلاعات زمينلرزه 
• بانک اطلاعات ژئوتکنيک 
• بانک اطلاعات فهرستگان 
• بانک اطلاعات محدوده اکتشافي 
• بانک اطلاعات محيط زيست معادن 
• بانک اطلاعات معادن ايران 
• بانک اطلاعات واحدهاي صنعتي 
 
 
 
نام عبور: 
رمز عبور: 
درخواست عضويت ]
 
 
 
   فعاليت هاي ديگر:• پايگاه علوم زمين تاجيکستان • پايگاه علوم زمين ونزوئلا • پایگاه اطلاعات علوم زمین اکو 
• پایگاه اطلاعات گروه D8 • پایگاه داده های علوم زمین آلبا • زمینشناسی ایران،کشورهای همجوار • سازمان زمین شناسی 
• گزارش هاي استاني 30 استان کشور • مخاطرات زمین شناسی جنوب خزر    
 
 
نقشه ها:• نقشه آخرين زمين لرزه هاي ثبت شده • نقشه پراكندگي كارخانه هاي فرآوري ايران 
• نقشه پراكندگي كانسار هاي ايران • نقشه پراكندگي انديس هاي ايران • نقشه پراكندگي معادن ايران 
• نقشه زمين شناسي دريايي • نقشه ميادين نفت و گاز ايران • نقشه پراكندگي آزمايشگاه هاي علوم زمين 
• نقشه كوه آبنگاري ايران • نقشه پراکندگي واحدهاي صنعتي  • نقشه ژئوتكنيك ايران 
• نقشه زمين لغزشهاي ايران • نقشه هاي استان ها • نقشه زمين شناسي ايران 
• نقشه خطواره هاي مغناطيسي ايران • نقشه زمين لرزه هاي ايران   
 
بهترين حالت نمايش:768*1024
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور
آدرس اينترنتي پايگاه:www.ngdir.ir
آدرس پست الكترونيكي:Info@ngdir.ir
 
      
      :جستجو با  
Designed by Payvand Software Group  رازداري | حق طبع و نشر | سلب مسئوليت