دسترسی به اطلاعات با::  موضوع   ناحيه   مقياس  جستجو تازه ها   ميانبرهای اطلاعات تخصصی
بانك اطلاعات اكتشافات ژئوشيميايي سيستماتيك

       

          آبراهه

          نمونه هاي ژئوشيميايي

          نمونه هاي كاني سنگين

          نقشه هاي زمين شتاسي

          نمونه هاي سنگي

          گسل

          شهر ها و جاده هاي ارتباطي

 

    آنومالي عناصر و اكسيد ها

  براي انتخاب بيش ار يك مورد از ليست زير

  كليد Ctrl را نگه داشته و گزينه ها را انتخاب

   نماييد (حداكثر 10 گزينه)

 

    

          


 

 

 

 

 

 

 شماره برگه 

 ۶۹۵۵
نام برگه  زرین
استان  یزد
شهر  
محدوده مختصاتي  ۴۰
شركت پيمانكار  چك

نتايج نمونه هاي ژئوشيميايي و كاني سنگين

 

شماره پوليگون :       عنصر:    

    اطلاعات موضوعي: • بانك اطلاعات كاني‌ها  • زمين شناسي اورانيوم در ايران  • زمين‌شناسي ايران(1:1000000) 
• زمين‌شناسي دريايي  • زمين‎شناسي ايران  • شكوه ايران باستان  • گنبدهاي نمکي 
• مدل داده خطواره هاي مغناطيسي  • مدل داده نقشه 1000K تكتونيك   • مدل داده نقشه 1000k ماگماتيسم  • مدل داده نقشه 1000k متامورفيسم 
•  مقياس زمانی زمين شتاسی 2004  • منابع آب‌هاي زيرزميني در جهان  • منابع مواد راديواكتيو  • اطلاعات معدني آهن ايران  
• اكتشاف پتاس سنگي در ايران  • اكتشافات ژئوشيميايي سيستماتيك  • منابع مواد پرتوزا در ايران  • بانك اطلاعات معادن متروكه 
• بانك بازار جهاني مواد معدني  • بانك داده‌هاي فرآوري موادمعدني  • محيط زيست معادن و صنايع معدني  • تاريخچه و تكامل GIS 
• فناوري سنجش از دور و كاربردها  • مباني و اصول كارتوگرافي  • مدل داده نقشه کوه آبنگاري  • مقدمه ای بر GP
• مقدمه‌اي بر عکس‌هاي هوايي  • بانک داده‌هاي زمين‌لرزه   • بهمن سنگي آبيکار   • زمين‌لرزه جنوب شرق آسيا 
• زندگي در حريم ممنوعه  • گزارش زمينلرزه زرند  • گزارش كنفرانس كوبه ژاپن  • نقش اطلاعات در مديريت بحران 
• نگرشي بر زمين‌لغزش‌هاي ايران 
   فعاليت هاي ديگر: • سياست‌هاي كلي نظام در بخش معدن  • سيستم اطلاعات جغرافيايي  • فهرستگان علوم زمين ايران 
• قانون نظام مهندسي معدن  • گردهمايي علوم زمين   • مديريت زمين‌شناسي شمال شرق 
   مقياس: نقشه خطواره هاي مغناطيسي ايران نقشه زمين شناسي ايران
پراكندگي اطلاعات معدني در نقشه ايران نقشه زمين لرزه هاي ايران نقشه كوه آبنگاري ايران 
   جستجو با:
   
بهترين حالت نمايش:768×1024  |  آدرس اينترنتي پايگاه: http://www.ngdir.ir/  |  آدرس پست الكترونيكي: Info@ngdir.ir
رازداري | حق طبع و نشر | سلب مسئوليت
  براي پرسشهاي مربوط به ساختار و طراحي سايت با ما در تماس باشيد Info@PayvandGroup.com