ثبت شده توسط کیانا کیانی | ثبت: 2020-11-16 09:16:01.0 | دسته بندی: مخاطرات

نشست زمین و آسیب های ساختمانی در روستای مافتون

مافتون روستاي كوچكي در شهرستان ري و از توابع بخش كهريزک مي باشد. دسترسي به اين محل از طريق جاده شهر ري به باقرشهر و قمصر ميسر می باشد. اين منطقه داراي آب و هوايي معتدل و خشك مي باشد. اين روستا بر روي يك تپه واقع شده و در دو سمت آن دو مسيل قرار دارد كه مسيل باختري از اهميت بيشتري برخوردار بوده و حوضه بالادست بزرگي دارد. ترکها و شكستگي ديوارها، سقف و نشست نامتقارن كف سازه ها از مهم ترين عوارض ساختماني است كه در ساختمانهای این روستا مشاهده مي گردد. در این گزارش به پدیده فرونشست و آسیب های ساختمانی در روستای مافتون پرداخته شده است.

منطقه جغرافیایی محتوا
تهران/ ري
نویسنده
1سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور