محتوای عمومی
تعداد محتوا: 2

محتواهای مرتبط با برچسب استان فارس

از نظر زمين شناسي، دشت ایج به ويژه در محل رخداد فروچاله و شكاف ها در بين كوه هايي از جنس سازند آهكي جهرم قرار دارد. اين سازند از طبقات متوسط تا ضخيم لايه آهكي، دولوميت آهكي، آهك دولوميتي خاكستري رنگ و دولوميت هاي سفيد تا خاكستري تشكيل شده است. دشت ايج بر اثر نشست زمين ساختي سنگ كف آن كه در بين دو رشته كوه كناري دشت (احتمالا با سازو كار گسلي) قراردارد، تشكيل شده است. زمين ساخت ويژه اين دشت و گسل هاي دو سوي آن موجب پيدايش پرتگاه هاي متعددي در دو سمت دشت گرديده است . (يوسفي ، شفيعي 1394 ) و فروچاله دشت ايج در پاي يكي از اين پرتگاه ها تشكيل شده است به دليل كربناته بودن سنگ هاي منطقه رخداد حفرات انحلالي كارستي مورد انتظار بوده و شواهد موجود در منطقه مويد اين مطلب مي باشد. از جمله مهمترين آنها مي توان به غار روستاي اشكفت سياه اشاره نمود(نگاره 6). همچنين در مسير تنگه ايج به سمت شهر ايج حفرات انحلالي كوچك و بزرگي قابل مشاهده مي باشد.

نوشتار پیش رو بخشی از تلاش و پژوهش گردآورندگان این اثر در جهت پیشرفت و تعالی ایران‌زمین است که همانا تحقق آن در زمینه‌های علمی و اقتصادی، موجب سربلندی و سرافرازی مردمان این سرزمین خواهد بود. بهره‌گیری از ذخایر و منابع عظیم کشور و حفظ و صیانت از این ذخایر، راهی به‌سوی سرآمدی ایران‌زمین در میان ملل دیگر است و دستیابی به این مهم خود در گرو شناخت منابع از طریق ثبت و نگهداري داده¬هاست. ثبت و نگهداري داده‌ها نخستین گام در بهره‌وري و استفاده بهينه از منابع موجود و سرآغازی بر توسعه صنعتي و اقتصادي کشور می‌باشد. در کشورهای دارای ذخایر و پتانسیل‌های بالقوه‌ی معدنی، بخش معدن و صنایع معدنی ایفاگر نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی آن‌هاست؛ چرا که این بخش و صنایع پایین دستی آن محور توسعه قلمداد می‌شوند. ایران نیز از جمله کشورهای معدنی جهان است که از وضعیت مناسبی در زمینه ذخایر بالقوه معدنی برخوردار است، اما با وجود ذخایر خدادادی بی‌شمار، ایران هنوز تا بهره‌برداری مطلوب از پتانسیل‌های بخش معدن و صنایع معدنی راهی طولانی در پیش دارد که همانا لازمه رسیدن به قله مطلوب، تبیین درست وضعیت معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کنونی کشور و شناخت وضعیت معادن در استان‌های کشور است. امید است توجه دولت‌مردان این سرزمین در راستای سیاست‌گذاری مناسب در این حوزه آغازگر مسیر تحول و بالندگی ایران‌زمین باشد.