محتوای عمومی
تعداد محتوا: 1

محتواهای مرتبط با برچسب انار

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای وظایف سازمانی، نقشه‏ های زمین‏ شناسی و گزارش‏های توصیفی مرتبط با نقشه‏ ها را در مقیاس 250 هزارم تهیه نموده است. گزارش حاضر، خلاصه ای از گزارش نقشه زمين شناسي ورقه 1:250000 انار به منظور شناخت کلی از محدوده مطالعاتی می باشد.