محتوای عمومی
تعداد محتوا: 1

محتواهای مرتبط با برچسب آکادمی ملی علوم آذربایجان

گزارش پیشروی عملکرد و برنامه های کلان سازمانهای زمین شناسی کشورهای همجوار (عربستان، ترکیه، پاکستان، افغانستان، عراق، آذربایجان، ارمنستان، عمان، امارات و ترکمنستان) و همچنین آخرین ساختار سازمانی آنها ارائه می شود.