همکاران
مشخصات همکار
نام

الهام مهربانی
پست الکترونیک

mehrabani.elham@gmail.com
گروه شغلی

سامانه ارائه اطلاعات
عنوان شغلی

کارشناس
رشته و گرایش تحصیلی

کارشناس ارشد زمین شناسی چینه فسیل
سابقه کار

15
رزومه

کارشناس ارائه اطلاعات