همکاران
مشخصات همکار
نام

صبا خدرزاده
پست الکترونیک

saba_nika@yahoo.com
گروه شغلی

سامانه ارائه اطلاعات
عنوان شغلی

کارشناس
رشته و گرایش تحصیلی

کارشناس ارشد زمین شناسی تکتونیک
سابقه کار

11
رزومه

کارشناس ارائه اطلاعات