همکاران
مشخصات همکار
نام

فاطمه محمد کریمی
پست الکترونیک

azadeh.karimi79@gmail.com
گروه شغلی

سامانه ارائه اطلاعات
عنوان شغلی

کارشناس
رشته و گرایش تحصیلی

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سابقه کار

10
رزومه

کارشناس ارائه اطلاعات