همکاران
مشخصات همکار
نام

ریحانه شریفی
پست الکترونیک

r.sharifi6090@gmail.com
گروه شغلی

سامانه ارائه اطلاعات
عنوان شغلی

کارشناس
رشته و گرایش تحصیلی

کارشناسی زمین شناسی
سابقه کار

8
رزومه

کارشناس سامانه ارائه اطلاعات