همکاران
مشخصات همکار
نام

کیانا کیانی
پست الکترونیک

kiyanak062@gmail.com
گروه شغلی

سامانه ارائه اطلاعات
عنوان شغلی

کارشناس
رشته و گرایش تحصیلی

مهندسی کامپیوتر سخت افزار
سابقه کار

16
رزومه

کارشناس سامانه ارائه اطلاعات