English | فارسي
  ارتباط با همكاران | ارتباط با ما | درباره ايران | درباره ما[اطلاعات علوم زمين] [نقشه ها] [اطلاعات معادن] [فعاليت هاي ديگر]  
 
  اخبار | رويدادها | آلبوم تصاوير | برگرفتن | پيوندها | كودكان   جستجو    ناحيه    مقياس    موضوع   :دسترسي به اطلاعات با   صفحه نخست | تازه ها   
 

آزمايشگاههاي علوم زمين ايران
 
 [نمايش [83] آزمايشگاه] [نمايش [164] روش آناليز] [نمايش [2026] تجهيزات آزمايشگاهي] [نمايش [76] شاخه آزمايشگاهها]
  
 
 
 دانشمندان برترعلوم آزمايشگاهي
 
 
 
معرفي بانك آزمايشگاههاي علوم زمين

اين قسمت شامل بخش هاي زير است :

- مفاهيم آزمايشگاههاي علوم زمين
- بانك اطلاعات آزمايشگاههاي ايران
- بانك اطلاعات تجهيزات آزمايشگاهي
- جدول تناوبي
- اطلاعات آماري
- واژه نامه
- تازه ها
- آلبوم تصاوير
- اطلاعات عمومي
- ...
هدف ازراه اندازي اين بانك آشنايي دانش پژوهان و علاقمندان با:
- يك سايت جامع براي آزمايشگاههاي علوم زمين
- آشنايي با اهداف علمي آزمايشگاههاي علوم زمين
- معرفي كامل انواع روش هاي اناليز عناصر
- معرفي تجهيزات و انواع مدلهاي موجود در هر آزمايشگاه در دنيا
- معرفي تجهيزات موجود در هر آزمايشگاه در ايران
- اشنايي با تمام ازمايشگاه هاي زمين موجود در ايران
- الويت بندي ازمايشگاه ها از جهت كيفيت و هزينه كار
- آشنايي با ويژگي ها و مشخصات عناصر
- آشنايي با دانش آموختگان شاغل در ايران
- آشنايي با كشفيات و رويدادهاي جديد آزمايشگاههاي زمين
- آشنايي با دانشمندان و نخبگان علوم زمين در دنیا
- آشنایی با عناصر رادیواکتیویته و کمیاب
- آشنایی با ادرس سایتهای مفید در رابطه با علوم زمین می باشد.
 
آزمايشگاهها
 
 بانك اطلاعات آزمايشگاههاي ايران:
به معرفي آزمايشگاههاي علوم زمين در كل استان هاي ايران می پردازد.
كه موارد زير را در بر دارد :

- نام آزمايشگاه ( سال تأسیس ، همکاری با سازمان های دیگر ، هزینه خدمات)
- مدير آزمايشگاه ( مدرک تحصیلی ، سوابق و تخصص کاری )
- مشخصات کارکنان ( مدرک تحصیلی ، سوابق و تخصص کاری )
- تجهيزات و دستگاه های آنالیز موجود در هر آزمایشگاه
- فعاليت اصلي آزمايشگاه
- نام شهرستان
- تلفن آزمایشگاه
- پست الكترونيكي و سایت اینترنتی
- آدرس پستي
- اطلاعات تكميلي
- فاکس
- ...
همچنین اين بخش به الویت بندی آزمایشگاها بر اساس هزینه خدمات ،کیفیت کار،نوع مدرک تحصیلی کارکنان و متخصص بودن آنها، مدت زمان تحویل نمونه و.... می پردازد که با راهنمایی از این قسمت بتوان یک تصمیم درست برای انتخاب آزمایشگاه یا سازمان مربوطه در شهرهای مختلف بوجود آيد.
 تعداد اطلاعات موجود: [83]
 
تجهيزات
 
  بانك اطلاعات تجهيزات آزمايشگاهي:
در اين قسمت تجهيزات مورد استفاده در هر آزمايشگاه در سراسر دنيا معرفي ميگردد كه موارد ذيل در آن اشاره شده است:

- نام دستگاه
- مدل دستگاه
- انواع مدل های دستگااه
- ساخت شركت
- عكس مربوط به دستگاه
- شرح كار دستگاه
- معايب و مزايا
- شرح
- ...
با رجوع به این بخش می توان تمام اطلاعات مربوط به تجهیزاتی که در آزمایشگاهای علوم زمین کاربرد دارد از قدیمیترین مدل تا جدیدترین مدل در کل دنیا را بدست اورد.
 تعداد اطلاعات موجود: [2026]
 
دست اندركاران
 
  معرفي دست اندركارن در آزمايشگاههاي علوم زمين ايران:
شامل معرفي فهرست دانش آموختگان شيمي تجزيه شاغل در تهران و ساير شهرستانها كه عناوين زير در آن مشخص مي گردد:
- نام و نام خانوادگي
- مدرك تحصيلي
- زمينه كاري
- آدرس محل كار
- سوابق علمي و تجربي
- مقاله و انتشارات علمي
- مهارت ها
- ...
كه درصورت نیاز دسترسي به اطلاعات افراد با تجربه و کاردان در رابطه با آزمايشگاههاي علوم زمین ايران سریعتر و راحتر امكان پذير خواهد بود.
 تعداد اطلاعات موجود: [0]
 
شاخه ها
 
مفاهيم (شاخه ها) آزمايشگاههاي علوم زمين شامل معرفي آزمايشگا ه هاي:

 [اقيانوس شناسي] [چينه شناسي و فسیل شناسی] [رسوب شناسي ] [زمين شناسي زيست محيطي] [زمين شناسي ساختماني وتکتونيک] [زمين شناسي نفت] [زمين شناسي کاربردي] [ژئو تكنيك] [ژئو شيمي] [ژئو فيزيك] [ژئومورفولوژي] [سنگ‌شناسي] [نانوفناوري] [کاني شناسي ]

 که هر بخش شامل شرح كامل در مورد آزمايشگاه مربوطه، معرفي و توضيح مختصر تجهيزات، روشهاي آزمايشگاهي بكار برده شده، مشخصات آن گرايش علمي، كاربرد، هدف، زير تقسيمات و همچنين تصاوير در مورد آزمايشگاه مربوطه مي باشد(شرح، روشها، تجهيزات، زيرشاخه ها).
  هر بخش به تعدادي زير شاخه تقسيم ميشود كه در هر زير شاخه نيز شامل شرح كلي در مورد آزمايشگاه، تجهيزات و روشهاي آناليز مخصوص به ان آزمايشگاه مي باشد.
همچنين معرفي و توضيح كامل تجهيزات و روشهاي آناليز آزمايشگاهي بكار برده شده، معايب، مزايا، شرح كاركرد ،كاربرد، هدف و تصاوير مربوط به دستگاه نيز موجود مي باشد.
 تعداد اطلاعات موجود: [76]
 
روش ها
 
  روش هاي بكار گرفته شده در آزمايشهاي علوم زمين شامل:
- معايب
- مزايا
- عناصر اندازه گيري شده
- تجهيزات بكارگرفته شده
- شرح
- ...
 تعداد اطلاعات موجود: [164]
 
جدول تناوبي
 
  جدول تناوبي:
در این قسمت براي هر عنصر موارد ذيل در نظر گرفته شده است :
- عدد اتمي و جرمی
- ايزوتوپ
- نقطه ذوب و جوش
- وزن مخصوص در دماي 20 درجه سانتي گراد
- ظرفيت هاي عنصر
- انرژی یونیزاسیون
- شکل الکترونی
- شعاع فلزی و شعاع یونی
- الکترونگاتیوی
- حالت اکسیداسیون
- دانسیته و مقاومت الکتریکی
- گرمای فروپاشی و تبخیر
- رنگ وحالت استاندارد
- کاشف عنصر
- سال کشف عنصر
- خصوصیات کلی
- دستگاه مورد استفاده براي شناسايي عنصر مربوطه
- شرح كلي براي شناسايي كامل عنصر و ويژگي هاي آن
مي توان ادعا كرد که کاملترین جدول تناوبی که تا کنون آورده شده را در قابل دسترسي است و دانش پژوهان با مراجعه به این قسمت می توانند تمام اطلاعات مورد نیازشان را به طور کامل بدست آورند.
 
 
ساير موارد
 
[فرهنگ واژه ها]:  شامل اصطلاحات كليدي و تخصصي مربوط به آزمايشگاههاي علوم زمين

[اخبار و تازه ها]:  شامل معرفي تمام رويدادها ، تجهيزات و کشفیات مر بوط به از مایشگاههای علوم زمین

[پيوند هاي مرتبط]:  شامل سایت های مفید برای آزمایشگاه و معرفی آنها
 
 
 
جستجو با:    در استان:   
 
 
 
نشريه ها كتابخانه
فرهنگ واژه ها مقاله ها
 
 
 
 
پرسش و پاسخ اعضاء
پيشنهاد شغل آموزش
 
 
 
 
• اطلس زمين شناسي راه ها 
• بانك اطلاعات آزمايشگاه ها 
• بانك اطلاعات جغرافيا 
• بانك اطلاعات زمين شناسي پزشكي 
• بانك اطلاعات زمين لغزش 
• بانك اطلاعات ژئوشيمي 
• بانك اطلاعات ژئوفيزيك هوايي 
• بانك اطلاعات سنجش از دور 
• بانك اطلاعات طلا 
• بانك اطلاعات فرآوري موادمعدني 
• بانك اطلاعات كاني‌ها 
• بانك اطلاعات مس 
• بانك اطلاعات معادن متروكه 
• بانك اطلاعات مواد معدني ايران 
• بانك اطلاعات نانو بيو زمين 
• بانك اطلاعات نفت و گاز 
• بانک اطلاعات زمين شناسی دريايی 
• بانک اطلاعات زمينلرزه 
• بانک اطلاعات ژئوتکنيک 
• بانک اطلاعات ژئوفيزيک زميني 
• بانک اطلاعات فهرستگان 
• بانک اطلاعات محدوده اکتشافي 
• بانک اطلاعات محيط زيست معادن 
• بانک اطلاعات معادن ايران 
• بانک اطلاعات واحدهاي صنعتي 
 
 
 
نام عبور: 
رمز عبور: 
درخواست عضويت ]
 
 
 
   فعاليت هاي ديگر:• برنامه هاي کنوني و آينده • پايگاه علوم زمين تاجيکستان • پايگاه علوم زمين ونزوئلا 
• پایگاه اطلاعات علوم زمین اکو • پایگاه اطلاعات گروه D8 • پایگاه داده های علوم زمین آلبا • سازمان زمین شناسی 
• سند راهبرد توسعه صنعتي كشور • سياست‌هاي كلي نظام در بخش معدن • قانون برنامه چهارم توسعه  • قوانين سرمايه گذاري خارجي 
• گردهمايي 26 علوم زمين • گزارش هاي استاني 30 استان کشور    
 
 
نقشه ها:• نقشه زمين لرزه هاي ايران • نقشه پراكندگي كارخانه هاي فرآوري ايران 
• نقشه پراكندگي كانسار هاي ايران • نقشه پراكندگي انديس هاي ايران • نقشه پراكندگي معادن ايران 
• نقشه زمين شناسي دريايي • نقشه ميادين نفت و گاز ايران • نقشه پراكندگي آزمايشگاه هاي علوم زمين 
• نقشه كوه آبنگاري ايران • نقشه پراکندگي واحدهاي صنعتي  • نقشه ژئوتكنيك ايران 
• نقشه زمين لغزشهاي ايران • نقشه هاي استان ها • نقشه زمين شناسي ايران 
• نقشه خطواره هاي مغناطيسي ايران    
 
بهترين حالت نمايش:768*1024
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور
آدرس اينترنتي پايگاه:www.ngdir.ir
آدرس پست الكترونيكي:Info@ngdir.ir
 
      
      :جستجو با  
Designed by Payvand Software Group  رازداري | حق طبع و نشر | سلب مسئوليت