English | فارسي
  ارتباط با همكاران | ارتباط با ما | درباره ايران | درباره ما[اطلاعات علوم زمين] [نقشه ها] [اطلاعات معادن] [فعاليت هاي ديگر]  
 
  اخبار | رويدادها | آلبوم تصاوير | برگرفتن | پيوندها | كودكان   جستجو    ناحيه    مقياس    موضوع   :دسترسي به اطلاعات با   صفحه نخست | تازه ها   
 
[فهرست مطالب]
  مؤلف: دكتر علي آقانباتي
  
زمين‎شناسي ايران
پرمين در زاگرس سازند ماسه‎سنگي فراقون سازند آهكي دالان
       پيشگفتار
       جايگاه زمين‎شناسي ايران
      ..................
 [صفحه 102 از 325]  قبلي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 بعدي 
  صفحه 102
 
آخرينبعديقبلياولين
 
   پرمين در زاگرس
   يافته‎هاي جديد ديرينه‎شناسي زاگرس گوياي آن است كه ايست رسوبي و چرخه‎هاي فرسايشي پيش از پرمين اين پهنه دست كم به بزرگي 70 ميليون است، به گونه‎اي كه لايه‎هاي آغازين سيستم پرمين (آشكوب ساكمارين) با دگرشيبي موازي سطوح فرسايشي دونين پسين (فامنين پيشين) و گاهي سنگ‎هاي كامبرين را مي‎پوشانند.
  
    جدا از رديف‎هاي آواري درياي پيشروندة پرمين، سهم بيشتر سنگ‎هاي پرمين زاگرس از نوع نهشته‎هاي كربناتي آهكي است كه شباهت كافي به رديف‎هاي همزمان در عربستان دارد. به همين‎رو تا پيش از سال 1977، براي سنگ‎هاي پرمين زاگرس از نام « سازند خوف » استفاده مي‎شد كه از واحد سنگي پرمين عربستان اقتباس شده بود.
   بر پاية مطالعات زابو و خرد پير (1978) و قويدل (1988) ، در حال حاضر دو واحد سنگ‎چينه‎اي فراقون (درزير) و دالان (دربالا)، معرف سنگ‎هاي پرمين زاگرس ‎است. گفتني است كه مجموعة دو سازند فراقون و دالان، همراه با سازند كنگان (ترياس پاييني)، يك واحد سنگ‎چينه‎اي در مرتبة گروه ‎است كه «گروه دهرَم » نام دارد.
  
   سازند ماسه‎سنگي فراقون :
   برش الگوي سازند فراقون زير سطحي است و در چاه شمارة يك كوه سياه انتخاب شده است (مطيعي، 1372). برونزدهاي سطحي اين سازند را مي‎توان در كوه فراقون (80 كيلومتري شمال بندرعباس) چاليشه، اشترانكوه، كوه گوگرد، كوه دنا، كوه گهگم و كوه سورمه ديد.
   در گذشته ماسه‎سنگ‎‎هاي فراقون نشانگر سنگ‎هاي پرمو – كربنيفر و زماني هم يادآور رديف‎هاي دونين بود. ولي در حال حاضر اين واحد سنگ‎چينه‎اي تنها نشانگر رديف‎هاي پيشروندة پرمين پيشين است. از نگاه سنگ‎شناسي، لايه‎هاي آغازين اين سازند بيشتر كنگلومراي كوارتزي با قلوه‎هاي نيم گرد است كه با آژندي ماسه‎سنگي و سيمان سيليسي در بر گرفته شده‎اند، ولي بيشتر سازند ماسه‎سنگ كوارتزي با دانه‎بندي متوسط تا دانه ريز دلتايي – رودخانه‎اي است كه تناوب‎هايي از شيل و لايه‎هاي آهكي دارد. در چاه انجير (1)، كبيركوه (1) و هليان (1) بيشتر اين سازند شامل شيل است (مطيعي، 1372).
   ستبراي سازند فراقون از 53 متر در كوه فراقون تا 500 متر در چاليشه متغير است. در بيشتر نواحي مرز زيرين ماسه‎سنگ‎‎هاي فراقون ناپيوسته و ممكن است به كامبرين (كوه دنا) اردويسين (كوه سورمه) و يا دونين (كوه فراقون و كوه گهكم) باشد ولي در همه جا، مرز بالايي اين سازند با كربنات‎هاي سازند دالان (پرمين) تدريجي است.
   سن سازند فراقون، به لحاظ نداشتن سنگوارة شاخص چندان روشن نيست. اگرچه در گذشته رديف‎هاي آواري فراقون را به سن پرمو – كربنيفر دانسته‎اند ولي مطالعه پالينومرف‎هاي اين سازند (قويدل، 1988) معرف آشكوب ساكمارين از پرمين پيشين است. بدين ترتيب در كوه‎هاي زاگرس وجود يك نبود چينه‎شناسي از فرازنين بالايي و فامنين، تمامي كربنيفر تا پرمين پيشين حتمي است.
   سازند ماسه‎سنگي فراقون را مي‎توان با آواري‎هاي درياي پيشروندة پرمين در البرز (سازند دورود) و يا ماسه‎سنگ‎‎هاي كوارتزي موجود در پاية سازند جمال (ايران مركزي) مقايسه كرد.
  
   سازند آهكي دالان :
   سازند دالان نشانگر رخساره‎هاي كربناتي رديف‎هاي پرمين بالايي زاگرس است. بُرش الگوي اين سازند با 748 متر ضخامت، در چاه شمارة (1) كوه سياه است. بهترين رخنمون سطحي آن با 638 متر ستبرا، در كوه سورمه (110 كيلومتري جنوب شيراز) برونزد دارد.
   در يك ديد سراسري، باغباني (1981) سازند دالان را به سن گوبرگندينين تا دورآشامين مي‎داند. مرز زيرين سازند دالان، از نوع پيوسته و تدريجي و به سازند آواري فراقون است. در بسياري از نواحي زاگرس يك دگرشيبي در مرز پرمين و ترياس قابل شناسايي است.
   سازند دالان در شرايط رسوبي مشابهي انباشته نشده به همين رو، اين سازند در نواحي گوناگون سنگ رخسارة متفاوت دارد (شكل 4-7). باغباني (1369) به سه سنگ رخساره و مطيعي (1372) به چهار سنگ رخساره باور دارند. از تلفيق اين دو ديدگاه، سازند دالان را مي‎توان به رخساره‎هاي زير تقسيم كرد.
  
  
  
  
 
 
نشريه ها كتابخانه
فرهنگ واژه ها مقاله ها
 
 
 
 
پرسش و پاسخ اعضاء
پيشنهاد شغل آموزش
 
 
 
 
• اطلس زمين شناسي راه ها 
• بانك اطلاعات آزمايشگاه ها 
• بانك اطلاعات جغرافيا 
• بانك اطلاعات زمين شناسي پزشكي 
• بانك اطلاعات زمين لغزش 
• بانك اطلاعات ژئوشيمي 
• بانك اطلاعات ژئوفيزيك هوايي 
• بانك اطلاعات سنجش از دور 
• بانك اطلاعات طلا 
• بانك اطلاعات فرآوري موادمعدني 
• بانك اطلاعات كاني‌ها 
• بانك اطلاعات مس 
• بانك اطلاعات معادن متروكه 
• بانك اطلاعات مواد معدني ايران 
• بانك اطلاعات نانو بيو زمين 
• بانك اطلاعات نفت و گاز 
• بانک اطلاعات زمين شناسی دريايی 
• بانک اطلاعات زمينلرزه 
• بانک اطلاعات ژئوتکنيک 
• بانک اطلاعات فهرستگان 
• بانک اطلاعات محدوده اکتشافي 
• بانک اطلاعات محيط زيست معادن 
• بانک اطلاعات معادن ايران 
• بانک اطلاعات واحدهاي صنعتي 
 
 
 
نام عبور: 
رمز عبور: 
درخواست عضويت ]
 
 
 
   فعاليت هاي ديگر:• پايگاه علوم زمين تاجيکستان • پايگاه علوم زمين ونزوئلا • پایگاه اطلاعات علوم زمین اکو 
• پایگاه اطلاعات گروه D8 • پایگاه داده های علوم زمین آلبا • زمینشناسی ایران،کشورهای همجوار • سازمان زمین شناسی 
• گزارش هاي استاني 30 استان کشور • مخاطرات زمین شناسی جنوب خزر    
 
 
نقشه ها:• نقشه زمين لرزه هاي ايران • نقشه پراكندگي كارخانه هاي فرآوري ايران 
• نقشه پراكندگي كانسار هاي ايران • نقشه پراكندگي انديس هاي ايران • نقشه پراكندگي معادن ايران 
• نقشه زمين شناسي دريايي • نقشه ميادين نفت و گاز ايران • نقشه پراكندگي آزمايشگاه هاي علوم زمين 
• نقشه كوه آبنگاري ايران • نقشه پراکندگي واحدهاي صنعتي  • نقشه ژئوتكنيك ايران 
• نقشه زمين لغزشهاي ايران • نقشه هاي استان ها • نقشه زمين شناسي ايران 
• نقشه خطواره هاي مغناطيسي ايران    
 
بهترين حالت نمايش:768*1024
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور
آدرس اينترنتي پايگاه:www.ngdir.ir
آدرس پست الكترونيكي:Info@ngdir.ir
 
      
      :جستجو با  
Designed by Payvand Software Group  رازداري | حق طبع و نشر | سلب مسئوليت