English | فارسي
  ارتباط با همكاران | ارتباط با ما | درباره ايران | درباره ما[اطلاعات علوم زمين] [نقشه ها] [اطلاعات معادن] [فعاليت هاي ديگر]  
 
  اخبار | رويدادها | آلبوم تصاوير | برگرفتن | پيوندها | كودكان   جستجو    ناحيه    مقياس    موضوع   :دسترسي به اطلاعات با   صفحه نخست | تازه ها   
 
[فهرست مطالب]
  طرح بررسي مخاطرات ناشي از فرونشست زمين در استان هاي تهران
   خراسان رضوي، کرمان، اصفهان و قزوين
  
   شركت توسعه علوم زمين
  
   گزارش بررسي مخاطرات ناشي از فرونشست زمين
   در جنوب غرب استان تهران
  
   مطالعات ژئوتكنيك در گستره دشت جنوب غربی تهران
  
   مجري: محمدرضا قاسمي
   مجري فني: محمد جواد بلورچي
  
   مرداد 1387
  
ژئوتکنیک جنوب غربی تهران
مطالعات ژئوتكنيك در گستره دشت جنوب غربي تهران
      1-1- مقدمه
      فصل اول: کليات
      ..................
 [صفحه 8 از 37]  قبلي 1 2 3 4 5 6 7 89 بعدي 
  صفحه 8
 
آخرينبعديقبلياولين
 
   1-3-2- نشست زمين در اثر افت سطح آب زيرزميني در ايران
   در سالهاي اخير نشست زمين همراه با افت سطح آبهاي زيرزميني در خيلي از آبخوان هاي كشور گزارش گرديده است. آمار دشت هاي کشور که در آن نشست زمين گزارش گرديده شامل 209 دشت مي باشد. از جمله اين دشت ها مي توان به دشت سيستان (رهنما راد و فيروزان، 1381)، دشت کاشمر در استان خراسان رضوي (لشکري پور وهمکاران،b1385)، دشت اسدآباد در استان همدان (لشکري پور وهمکاران،c1386)، دشت مشهد (لشکري پور و همکاران،a1386، حسيني، 1384) و دشت نيشابور (لشکري پور وهمکاران، b 1386)، دشت رفسنجان در استان کرمان (عباس نژاد، 1377 و Mousavi et al., 2001) را نام برد.
   اخيراً ميزان نشست زمين در بخش هايي از دشت مشهد در حد فاصل سال هاي 1995 تا 2005 به ميزان 90 سانتي متر در اثر افت 15 متري سطح آب گزارش گرديده است (Motagh et al., 2007). از دشت هاي مهم ديگر ايران که پديده نشست در آن رخ داده مي توان به دشت مهيار در استان اصفهان اشاره نمود. در اين دشت در طول 10 سال گذشته يك رشته شكاف به طول 10 كيلومتر و به عرض 5 تا 50 سانتي متر بوجود آمده كه هر سال 5 سانتي متر بازتر مي شود (اجل لوئيان و بهادران، ‌1377).
   اولين دشتي که در ايران در آن نشست زمين در اثر افت سطح آب زيرزميني گزارش گرديد دشت رفسنجان مي باشد. اولين گزارش هاي مربوط به نشست اين دشت مربوط به سال 1346 مي باشد. در دشت رفسنجان به ازاي هر 10 متر افت سطح آب زيرزميني، حدود 42 سانتي متر نشست زمين گزارش شده است (عباس نژاد، 1377). در مطالعات جديدتر توسط موسوي و همکاران که بر اساس اطلاعات بيش از 100 دستگاه GPS نصب شده بدست آمده، ميزان نشست به ازاي هر متر افت سطح آبهاي زيرزميني بين 5 تا 15 سانتيمتر گزارش گرديده است. آنها همچنين گزارش نمودند که در اين دشت در طول 30 سال از سال 1969 تا سال 1999 تعداد چاه ها از 209 حلقه به 1798 حلقه و ميزان برداشت آب سالانه از 149 به 839 ميليون متر مکعب رسيده است. اين برداشت بي رويه سبب افت حدود 25 متري سطح آب شده است. در اين مدت ميزان فرو نشست زمين حدود10 در صد افت سطح آبهاي زيرزميني گزارش شده است (Mousavi et al., 2001).
   در منطقه سيرجان از ديگر نقاط استان کرمان نيز فرونشست زمين در اثر افت سطح آب هاي زيرزميني گزارش شده است. در اين منطقه به ازاي هر 10 متر افت سطح آب زيرزميني، فرو نشست حدود 27 سانتي متر اندازه گيري شده است (رحمانيان، 1365).
   در دشت كبودرآهنگ و فامنين دراستان همدان نيز فرو نشست زمين و تشکيل فروچاله ها (Sink hole) در اثر افت سطح آبهاي زيرزميني گزارش شده است (فاطمي ‌عقدا و همكاران،1380، اميري 1384، خورسندي آقايي و عبدالي 1385).
  
  
    1-3-3- مکانيزم نشست
   نشست منطقه اي زمين بدليل افت سطح آبهاي زيرزميني اتفاق مي افتد. اين نوع نشست به طور عمده در رسوبات تحکيم نيافته تا نيمه تحکيمي (در اکي تارد Aquitard رسي) که در مجاورت لايه هاي شن و ماسه قرار دارند اتفاق مي افتد. در اين عمل تراکم برگشت ناپذير ((Nonrecoverable compaction در آبخوان رخ مي دهد. البته اين عمل زمان بر بوده و به آهستگي انجام مي پذيرد. در اثر آن زهکشي آب از لايه ريزدانه بدليل افت فشار هيدروليکي انجام مي پذيرد. در چنين شرايطي يک تراکم غير الاستيک بدليل افزايش تنش موثر (اعمال تنش هاي بيش از تنش هايي که قبلا تحمل نموده) در خاک رخ داده و چيدمان دانه هاي خاک بهم خورده و چيدمان جديد باعث کاهش حجم و ضخامت عمودي لايه و در نهايت نشست مي گردد (شکل3 ). اين نکته لازم به يادآوري است که برگشت تراکم خيلي کم در لايه هاي خاک در حدود 1 تا 5 درصد در صورت برگشت سطح آب امکان پذير مي باشد (Riley, 1998).
 
 
نشريه ها كتابخانه
فرهنگ واژه ها مقاله ها
 
 
 
 
پرسش و پاسخ اعضاء
پيشنهاد شغل آموزش
 
 
 
 
• اطلس زمين شناسي راه ها 
• بانك اطلاعات آزمايشگاه ها 
• بانك اطلاعات جغرافيا 
• بانك اطلاعات زمين شناسي پزشكي 
• بانك اطلاعات زمين لغزش 
• بانك اطلاعات ژئوشيمي 
• بانك اطلاعات ژئوفيزيك هوايي 
• بانك اطلاعات سنجش از دور 
• بانك اطلاعات طلا 
• بانك اطلاعات فرآوري موادمعدني 
• بانك اطلاعات كاني‌ها 
• بانك اطلاعات مس 
• بانك اطلاعات معادن متروكه 
• بانك اطلاعات مواد معدني ايران 
• بانك اطلاعات نانو بيو زمين 
• بانك اطلاعات نفت و گاز 
• بانک اطلاعات زمين شناسی دريايی 
• بانک اطلاعات زمينلرزه 
• بانک اطلاعات ژئوتکنيک 
• بانک اطلاعات فهرستگان 
• بانک اطلاعات محدوده اکتشافي 
• بانک اطلاعات محيط زيست معادن 
• بانک اطلاعات معادن ايران 
• بانک اطلاعات واحدهاي صنعتي 
 
 
 
نام عبور: 
رمز عبور: 
درخواست عضويت ]
 
 
 
   فعاليت هاي ديگر:• پايگاه علوم زمين تاجيکستان • پايگاه علوم زمين ونزوئلا • پایگاه اطلاعات علوم زمین اکو 
• پایگاه اطلاعات گروه D8 • پایگاه داده های علوم زمین آلبا • زمینشناسی ایران،کشورهای همجوار • سازمان زمین شناسی 
• گزارش هاي استاني 30 استان کشور • مخاطرات زمین شناسی جنوب خزر    
 
 
نقشه ها:• نقشه زمين لرزه هاي ايران • نقشه پراكندگي كارخانه هاي فرآوري ايران 
• نقشه پراكندگي كانسار هاي ايران • نقشه پراكندگي انديس هاي ايران • نقشه پراكندگي معادن ايران 
• نقشه زمين شناسي دريايي • نقشه ميادين نفت و گاز ايران • نقشه پراكندگي آزمايشگاه هاي علوم زمين 
• نقشه كوه آبنگاري ايران • نقشه پراکندگي واحدهاي صنعتي  • نقشه ژئوتكنيك ايران 
• نقشه زمين لغزشهاي ايران • نقشه هاي استان ها • نقشه زمين شناسي ايران 
• نقشه خطواره هاي مغناطيسي ايران    
 
بهترين حالت نمايش:768*1024
پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور
آدرس اينترنتي پايگاه:www.ngdir.ir
آدرس پست الكترونيكي:Info@ngdir.ir
 
      
      :جستجو با  
Designed by Payvand Software Group  رازداري | حق طبع و نشر | سلب مسئوليت