نویسنده : مریم شعاعی
عنوان : سی و نهمین کنگره علمی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
تاریخ انتشار : 2021-01-03 00:00:00.0
خلاصه اعلان
لینک شرکت در کنگره به صورت رایگان https://www.skyroom.online/ch/geology/geoco nf
متن اعلان