نویسنده : مریم شعاعی
عنوان : اینفوگرافی عملکرد پایگاه داده علوم زمین کشور در سال 1400
تاریخ انتشار : 2022-04-30 00:00:00.0
خلاصه اعلان
گزارش عملکرد پایگاه ملی داده علوم زمین بر اساس شاخص های عملکردی پایگاه داده در سال 1400
متن اعلان
,.
تصویر