نویسنده : مریم شعاعی
عنوان : اینفوگرافی عملکرد پایگاه داده علوم زمین کشور در سال 1401
تاریخ انتشار : 2023-04-16 00:00:00.0
خلاصه اعلان
ارزیابی عملکرد شاخص‌های اختصاصی و عمومی دفتر پایگاه ملی داده های علوم زمین در سال 1401
متن اعلان
,-
تصویر